Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Plansamarbeid på gang

Plansamarbeid er på gang i Ringeriksregionen, etter et initiativ fra Rådet for Ringeriksregionen og Buskerud fylkeskommune.

Bakgrunnen for dette er at det skal investeres svært mange miliarder i vei og bane, noe som vil gjøre det nødvendig å styrke planressursene til regionen for å håndtere de mange nye planbehovene. Det vurderes som nødvendig å ha tilstrekkelig med plankompetanse for å håndtere de store planene, men også for å møte en forventet utvikling som følge av ny vei og bane.

Det anbefales å etablere et plansamarbeid i en partnerskapsmodell, som skal være innovativ og dynamisk.

Formål 

• Legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen

• Utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget for en bypakke og bymiljøavtale.

• Styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene.

• Samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen.

Oppgaver

• Regional plan for Ringeriksregionen

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16

• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16

• Bypakke/ bymiljøavtale

• Utviklingsavtale med staten

Det tas sikte på etablering høsten 2016 og varighet fram til 2024, med en evaluering i løpet av 2018. Saken skal opp i Jevnaker kommunestyre 21. juni.

Se saksdokumentene til kommunestyret