Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeid om infrastruktur E16 Storetjern - Kanada

Med bakgrunn i byggeplanleggingen av nye E16 er det avdekket at den nye veien krever at infrastrukturen blir lagt om. Den nye veitraseen kommer i konflikt med vannledninger i området. Det er også behov for å legge om fiber/kabler og høyspent i området. 

Samarbeider om felles traseer

Jevnaker kommune er i et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen, Hadeland Energinett (som nå heter Glitre Energi Nett) og Telenor. Samarbeidspartnerne vil koordinere og planlegge felles traseer for kabel og vann/avløp.

Kostnadsrammen er totalt 44 millioner kroner. Arbeidet skal være utført innen 2019. Planen er å starte opp i januar 2017.

Over til offentlig avløp

-Etableringen av dette samarbeidsprosjektet har gjort det naturlig å se på samordnet tiltak i et større område langs ny E16, helt ned til Bratvalsgrinna. En samordning her gjør det mulig å tilrettelegge for bebyggelse langs Kanadaveien. I tillegg blir det løsning med offentlig avløpssystem for det som pr i dag er separate avløpsanlegg langs vassdraget Storetjern, Kanada, Bratval, som ender i Vangselva og ut i Randsfjorden. Det opplyser Per Olimb, leder Vann og avløp i Jevnaker kommune. Kvartparten av Jevnaker kommunes private avløpsanlegg ligger langs dette vassdraget.

Mer informasjon

Mandag 19. september kl 18 er det informasjonsmøte i kommunestyresalen, Jevnaker samfunnshus. 

Saken var oppe i Jevnaker kommunestyre 21. juni 2016. Se dokumentene i saken (sak 60/16)