Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Opptak

Her finner du informasjon om hvordan opptak til Jevnakers barnehager foregår

Opptaket er felles for alle barnehagene i Jevnaker. Søknadsfristen er innen 1. mars hvert år, og du kan søke plass via elektronisk søknadsskjema.

Barn som står på venteliste uten barnehageplass, og de som har en barnehageplass, men som ønsker endring, må søke på nytt innen fristen.

Rett til barnehageplass

Fra 01.01.2009 ble det innført rett til barnehageplass etter Lov om barnehager §12 a. Rett til barnehageplass gjelder søkere som oppfyller disse tre vilkårene

  1. Er bosatt i Jevnaker innen utgangen av november i opptaksåret.
  2. Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret.
  3. Har søkt INNEN FRISTEN 01.03. det aktuelle opptaksår.

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksår. De som har barn født i september, oktober og november kan kreve plass fra den måneden barnet fyller ett år. 

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen 01.03 i opptaksåret vil ikke utløse en rett til barnehageplass og vil måtte vente til alle som har rett til barnehageplass har fått tildelt plass.Vi tar selvfølgelig imot barnehagesøknader hele året, men husk å angi ønsket oppstartdato dersom du ønsker annen oppstart enn august.

Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger som fremkommer på søknaden med vedlegg blir tilgjengelig for barnehageeierne i alle kommunens barnehager, siden barnehagene har felles opptak. Barnehageeierne og deres ansatte er pålagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.