Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Trenger du barnehageplass høsten 2016?

Da må du søke innen 01.03.16.  Rett til plass bortfaller dersom fristen ikke overholdes.

 Har du barn født i september og oktober 2015?

Barn som er født i september og oktober i 2015 og som omfattes av regjeringens forslag om utvidet rett til plass, må også søke før fristen i hovedopptaket 1. mars 2016. 

Les mer om forslaget her; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gi-flere-barn-barnehageplass/id2470704/

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her