Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Unge om kommunereform

Ordfører Lars Magnussen besøker ungdomsskoleelever ved Jevnaker skole om kommunereformen.Unge innbyggere stilte flust av spørsmål til Jevnaker-ordføreren, da Lars Magnussen gikk i dialog med elever fra 9. og 10. klasse.

Det var mandag 4. april at ordføreren møtte 9. og 10. trinn ved ungdomsskolen. Elevene som er født i år 2000 skal få stemme over hva de mener om kommunereformen. Det er to alternativer som pr. nå er aktuelle for Jevnakers del: Bestå som egen kommune (med utstrakt samarbeid med nabokommuner) eller danne ny kommune sammen med Ringerike og Hole.

Skole, transport, økonomi, navn

Flere er opptatt av om Jevnaker-elevene kan søke videregående skole både i Hønefoss og Gran, det vil si både i Buskerud og Oppland, også i framtida. Ordføreren forsikrer at det er en forutsetning at Jevnaker-ungdommen skal kunne velge fritt. Han la til at fylkesgrensene er under vurdering og kan bli erstattet av større regioner. Fylkesnivået er en sak Stortinget behandler våren 2017.

Andre spørsmål gikk på kommunenes økonomi, kollektive transportløsninger, hva som er fordeler ved en eventuell større kommune, og hva en eventuell ny kommune skal hete.

Hver stemme teller

16- og 17-åringene er invitert til å gi sin stemme ved folkeavstemningen i Jevnaker 30. mai. Et spørsmål som reises i forkant, er hvor stor vekt kommunestyret vil legge på resultatet av avstemningen:

-Vi kommer til å stille krav til et visst omfang av frammøtet hos innbyggerne, signaliserer ordfører Lars Magnussen. –Det er ikke bestemt eksakt, men kan være at vi krever for eksempel 60 prosent oppmøte blant de stemmeberettigede. Dere som er unge nå, bør benytte sjansen til å stemme for første gang.

-Nå er det omkring 50 år siden forrige kommunereform. Dere unge har en unik sjanse til å se 30-40-50 år fram i tid og påvirke hva slags samfunn dere vil leve i som voksne. Husk at deres stemmer teller like mye som stemmen fra foreldrene deres, forsikret ordføreren. Hans oppfordring til elevene er å bruke stemmeretten, både nå ved kommunereformen og ved framtidige valg.