Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Varsel om oppstart av arbeid med gatebruksplan og estetisk veileder - Nesbakken

Det varsles herved om oppstart av arbeid med gatebruksplan og estetisk veileder for Nesbakken. Jevnaker kommune ønsker innspill til planarbeidet som en del av prosessen med å forme fremtidens sentrumsområder.

Planområdet omfatter de navngitte gatene innenfor den røde markeringen på kartet nedenfor. E16 er ikke med i planarbeidet. 

Gatebruksplan Nesbakken

Formålet med planarbeidet er å legge grunnlaget for den videre utviklingen av gaterommene i sentrum på Jevnaker. Dette inkluderer både bruk av gaterommene og retningslinjer for utforming av gater og bygninger.

 Tegn_3 AS bistår Jevnaker kommune i arbeidene.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 1.12.16 til:

Jevnaker kommune, v/Plan og Samfunn, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

e-post: postmottak@jevnaker.kommune.no 

 

Innspill merkes med «16/1431 Gatebruksplan og estetisk veileder».

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Sigri Rosø på e-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no eller telefon 409 00 295.