Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Innspill til kommuneplanens arealdel

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det mulig å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel.

Frist for innsending av innspill settes til 25. januar 2019.

Vi ber om at innspill sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Innspill skal merkes med «Innspill til kommuneplanens arealdel». Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.