Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kanadaveien stenges mellom Myrskogen og Gullentorget

Kanadaveien stenges tirsdag 13.11.2018 fra kl. 8.30 til 14.30 mellom Gullen-torget og Myrskogen pga. fremføring av infrastruktur som vedrører prosjektet «samordning av infrastruktur E16»