Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Klimatiltak : Tilskudd til planting og gjødsling

Som tiltak for å øke skogens evne til å binde opp CO2, er tilskuddsordningen til tettere planting på eksisterende skogarealer og gjødsling av skog videreført.

Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall, kan søke om tilskudd.

Mer informasjon hos Landbrukskontoret for Hadeland på Gran kommunes nettsted.