Ny åpningstid ved NAV

NAV Jevnaker har følgende åpningstid fra 2017:

Publikumsmottaket vil være åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra klokken 12-14.

Endringen ved publikumsmottaket skjer fordi NAV i stedet skal bruke mer av arbeidskraften på planlagte brukermøter. Effekten av endringen skal brukes til å styrke innsatsen for få flere i arbeid og/eller aktivitet.

Publikum kan avtale møte alle dager i kontorets arbeidstid (0800-1530) Ta kontakt med veileder eller NAV kontaktsenter for å gjøre avtale.

Informasjon om NAVs tjenester finnes på nav.no og kommunens hjemmeside.

Via Ditt NAV på nav.no kan du opprette skriftlig kommunikasjon med NAV.