Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Holdeplass Ragnhildrud–Vestre Olum

høringsfrist 20.juni

PLAN 80

Statens vegvesen har lagt detaljreguleringsplan for PLAN 80 Holdeplass Ragnhildrud–Vestre Olum (2 alternativ) ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: firmapost-ost@vegvesen.no eller per post til Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.

 

Frist for å komme med uttalelser settes til 20. juni 2019.

 

Uttalelsene skal merkes med sak 19/26475. Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.

Her finner du dokumentene:

 

Spørsmål kan rettes til Kjersti Moltubakk på e-post kjersti.moltubakk@vegvesen.no