Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Forbud mot ild i Jevnaker kommune

Skogbrannfaren i Jevnaker er ekstrem stor i disse dager. I den forbindelse vil Jevnaker brann og redning minne om at all bruk av åpen ild er forbudt. Dette gjelder all typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også bål- og grillplasser, samt bruk av engangsgriller.

Åpen ild kan være små og store bål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med åpen ild.

Det er altså totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder i hele Jevnaker kommune.

Bakgrunn for forbudet 

Skogbrannindeksen viser meget stor fare for skogbrann i hele vårt område. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells. Det meldes ikke om nedbør av betydning i dagene fremover.

I kombinasjon med langvarig tørke, lite nedbør de siste månedene og mye vind er det svært tørt i våre områder. Faren for antennelse være svært høy.

Bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Nå trekkes eventuelle gitte tillatelser tilbake inntil videre., samt at vi gir ingen dispensasjoner.

Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

 

Respekter forbudet om åpen ild

Vi oppfordrer alle til å respektere forbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Brudd på forbudet kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller ulykke ring 110.

 Dersom dere har spørsmål angående bålforbud og bruk av grill er det bare å kontakte oss

Kontaktperson:

Tonny Jensen, brannsjef, tlf 907 72 311