Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lidvangveien: Vannledning byttes

Jevnaker kommune setter i gang med å skifte vannledning som ligger i Lidvangvegen ved Randsfjord kirke.

Denne ledningen har vi hatt gjentatte brudd på, sist lille julaften i 2017. Derfor starter nå arbeidet med å skifte hele den gamle eternittledningen på en lengde på ca. 300 meter.

Store deler av ledningen ligger i gangveien (se kart) og det blir noe redusert fremkommelighet mens jobben pågår.

Arbeidet starter opp i slutten av uke 1 og vil pågå i januar måned.

Kartutsnitt over Lidvangveien i Jevnaker der vannledning skal skiftes ut.