Åpent for skjenking av alkohol til matservering

Jevnaker kommune forholder seg til stortingsvedtak - Åpent for skjenking av alkohol i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar.

Et flertall i Stortinget vedtok tirsdag denne uken å oppheve det nasjonale forbudet mot alkoholskjenking på restauranter og utesteder. Hensikten er at kommuner med høyt smittetrykk selv vedtar videre skjenkestopp hvis behov. 

- Vi har pr. i dag 1 smittet og 8 i karantene i vår kommune. Dette er et lavt smittetall, og smittetrykket i kommunen vurderes også som lavt, sier kommuneoverlege Marthe Bergli.  

Med dette er det mulig for kommunens serveringssteder å servere alkohol fra og med midnatt natt til fredag 22. januar. Men dette gjelder altså kun i forbindelse med matservering.