Slik blir høst- og vinterferien i Viken

Både Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner har lagt skoleruta til og med skoleåret 2020-2021. Det første felles skoleåret for Viken fylkeskommune blir derfor i 2021-2022.


Bildet viser en elev som turner i Tufteparken på Jevnaker skole

Foto: Anette Skafjeld/Jevnaker kommune

 

Høstferie i uke 40

I skoleåret 2021-2022 blir høstferien i Viken fylkeskommune lagt til uke 40 – det vil si fra mandag 4. til fredag 8. oktober 2021.

 

Vinterferien deles

Når det gjelder vinterferien blir den delt på følgende vis:

I uke 8 får følgende kommuner fri:

Hurdal, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad, Råde, Moss, Våler, Skiptvet, Indre Østfold, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Asker og Bærum.

I uke 9 får følgende kommuner fri:

Hemsedal, Gol, Ål, Nes i Hallingdal, Hol, Nore og Uvdal, Modum, Flå, Ringerike, Hole, Krødsherad, Sigdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Lier, Jevnaker og Lunner.

 

Skoleruta for 2019/2020 for Jevnakerskolen finner du her: SKOLERUTA