Utbrudd av mutert virus i Oslo-regionen

Den britiske muterte varianten av koronaviruset sprer seg nå i Nordre Follo.
Statsforvalteren i Oslo og Viken er tydelig på at dette kan få konsekvenser for flere kommuner i hovedstadsregionen.
Kriseledelsen i Jevnaker kommune holdes kontinuerlig oppdatert, og eventuelle tiltak vurderes fortløpende.