Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Veiarbeid i Kanadaveien 23. juli til 17. august

- stenges for gjennomkjøring

Kanadaveien blir stengt for gjennomkjøring fra 23. juli til 17. august. Veien blir stengt mellom nr. 194 og nr. 240. Det vil bli satt opp informasjon i begge endene. Skanska har behov for å stenge Kanadaveien slik at de kan få gjort ferdig kryssningspunktet for ny E16 i området ved Røste. Derfor blir veien stengt i denne perioden. 

 

Bildet viser et utsnitt fra et kart over Kanadaveien