Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnehageplass - søknad

Søknad om barnehageplass 2017/2018 (elektronisk)

Søknad om barnehageplass 2018/2019 (elektronisk)

Ønsker du plass i løpet av inneværende barnehageår, bruk søknadsskjema for 2017/2018.

Dersom du ønsker plass først fra august 2018, bruk søknadsskjema for 2018/2019.

For å ha rett til plass fra august 2018 MÅ skjema for 2018/2019 være inne før fristen 01.03.2018.

Samsmoen barnehage vil bygges ut fra 2 til 4 avdelinger og skal etter planen stå klar august 2017. De to eksisterende avdelinger vil driftes som normalt i byggeperioden. Les mer om utbyggingen

Vedlegg

Dokumentasjon av helseopplysninger (pdf)

Vedlegg til søknadsskjema for de som trenger å dokumentere helsemessige opplysninger MÅ leveres på papir. Dersom du sender søknad elektronisk MÅ slik dokumentasjon ettersendes via post eller personlig overlevering.

Det er følgende opplysninger som dokumenteres på eget skjema av godkjent fagpersonell (lege, ppt, helsestasjon, barnevern etc) :

1. Anbefaling etter §13 i barnehageloven
2. Utsatt skolestart
3. Helsemessige, sosiale eller psykiske problemer hos barnet
4. Helsemessige, sosiale eller psykiske problemer i hjemmet