Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnehageplass - søknad

Her kan du søke barnehageplass i Jevnaker kommune.

Dersom du ønsker plass først fra august 2018 må du bruke søknadsskjema for 2018/2019:

Søknad om barnehageplass 2018/2019 (elektronisk)

Dersom du i tillegg ønsker å stå på venteliste for plass i løpet av våren 2018, må du i tillegg søke på skjemaet for inneværende barnehageår:

Søknad om barnehageplass 2017/2018 (elektronisk)

For å ha rett til plass fra august 2018 skjema for 2018/2019 være inne før fristen 01.03.2018. 


Vedlegg

Dokumentasjon av helseopplysninger (pdf)

Vedlegg til søknadsskjema for de som trenger å dokumentere helsemessige opplysninger MÅ leveres på papir. Dersom du sender søknad elektronisk MÅ slik dokumentasjon ettersendes via post eller personlig overlevering.

Det er følgende opplysninger som dokumenteres på eget skjema av godkjent fagpersonell (lege, ppt, helsestasjon, barnevern etc) :

1. Anbefaling etter §13 i barnehageloven
2. Utsatt skolestart
3. Helsemessige, sosiale eller psykiske problemer hos barnet
4. Helsemessige, sosiale eller psykiske problemer i hjemmet