Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bolig, eiendom og næring

Jevnaker har stor oppmerksomhet på sentrumsnær utvikling og på å legge til rette for flere arbeidsplasser

En mann som bygger hus i Bergermarka
Et kjennetegn ved Jevnaker er at kommunen  har et konsentrert tettsted. Eksisterende bosettingsmønster gjør at det er korte avstander mellom boligområder, sentrum, skoler, barnehager og næringsvirksomhet. Dette gir positive ringvirkninger på miljø, klima, helse, økonomi og arealbruk.