Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Vakttelefoner utenom kontortid

Her er en liste med nyttige telefonnumre på ettermiddags- og kveldstid

Brannvesenet – Nødtelefon 110, Servicenummer (ikke akutt) 33 31 41 10.

Politiet - Nødtelefon 112, vakttelefon 02800

Medisinsk nødtelefon/ ambulanse - Nødtelefon 113

Legevakt - tlf. 116 117. Jevnaker er tilknyttet Ringerike interkommunale legevakt ved Ringerike sykehus i Hønefoss

Krisesenteret - tlf 32 17 06 90. Jevnaker er tilknyttet krisesentertjenesten i Hønefoss.

Barnevernsvakt - tlf. 911 14 600. Åpningstid er kl 17-01 fredag og lørdag, og kl 17-24 søndag til torsdag. Vakten er interkommunal.

Alarmtelefon for barn og unge - tlf 116111

Vakttelefon for vann, vei, avløp i Jevnaker kommune - tlf 90 57 39 79

Veterinærvakt, se Gran kommunes hjemmeside vaktliste for Jevnaker, Lunner og Gran

Skadet vilt, ring politiet, tlf 02800, eller se viltkontakter i Jevnaker, Lunner og Gran 

Rovviltkontakter i Jevnaker kommune, se kontaktliste hos Statens naturoppsyn

Glitre Energi (tidl. Hadeland Energi) feilmelding på strømforsyningen - tlf 815 68 818

Vil du ha SMS når noe skjer i kommunen?

Du kan abonnere på SMS-varsel fra Jevnaker kommune