Kontakt oss

Rådgiver: Eyvor Jahren
E-post: eyja@Jevnaker.kommune.no
Mobil: 922 27 655

Kommunalsjef Anette Juul Pedersen
E-post: ajp@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnehagemiljø - Ny lov

Informasjon om ny barnehagelov kap.8

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i loven?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

Mer om det nye kapittelet i barnehageloven finner du på  her.

Barnehagene i Jevnaker har hele tiden jobbet godt med barnehagemiljøet. Den nye loven sørger for at barnehagemiljøet blir et systematisk og dokumentert satsingsområde i barnehagene.

Det er viktig at alle barn opplever barnehagehverdagen som trygg og god. Barnehagene jobber etter denne modellen:

  • Håndtere mobbing og andre krenkelser (Rødt)
  • Forebygge mobbing og andre krenkelser (Gult)
  • Fremme et trygt og godt barnehagemiljø (Grønt)

Vi jobber mest med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø, så alle i barnehagen skal ha et godt barnehagemiljø. Vi jobber forebyggende med blant annet observasjon, samtaler og kartlegginger for å forebygge mobbing og krenkelser. Når mobbing og krenkelser oppstår, stopper vi dette.

Du kan lese mer om kommunens rutiner i planen «Trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagene i Jevnaker kommune».

Planen finner her