Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Redusert foreldrebetaling for SFO

Det er nå mulig å søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Fristen er 30. september

Fra 1.august 2020 har Stortinget bestemt at:

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.

Søknadsfrist

For SFO-året 2020/21 er søknadsfristen 30. september. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august 2020.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett skoleår.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

  • Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden som dokumentasjon på husholdningens inntekter. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.
  • Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.
  • Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Fyll ut og send inn søknadsskjema her 

Husk at søknad om redusert foreldrebetaling må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

Varighet

  • Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.
  • Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.
  • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.