Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Aase Kristin er ny kommunalsjef

Aase Kristin Andreassen er tilsatt som kommunalsjef Helse og omsorg i Jevnaker kommune

Andreassen (50) kommer fra stillingen som virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester i Modum kommune. Hun har bred erfaring fra fagfeltet, med både tjeneste som sykepleier, avdelingsleder, assisterende styrer, prosjektleder – og sist som leder for hjemmetjenestene i Modum fra 2018.

Bred kompetanse

- I ansettelsesprosessen har det vært viktig å finne frem til en leder som har de riktige kvalifikasjoner for å bidra til å håndtere store endringer i befolkningssammensetningen de nærmeste år; vi blir flere eldre og får strammere budsjetter. Aase Kristins brede kompetanse innen arbeidsrett og helseledelse, er et viktig utgangspunkt for å lykkes med de oppgavene vi har foran oss. At hun også har bred erfaring fra tjenestene, fra å ha arbeidet i spennet mellom avdelingsleder ved kurbad, nattsykepleier – til sist som leder for hjemmetjenestene, gjør at hun også har god arbeidserfaring for å forstå kompleksiteten i helsetjenestene, kan rådmann Erling S. Kristiansen fortelle.

Andreassen er bosatt i Tyristrand, har gjennomført et masterprogram i velferdsteknologi og er i sluttfasen på sin masterutdanning i erfaringsbaserte ledelse (Executive master of management). Hun har hatt et overordnet ansvar for etablering av Mestringsenheten i Modum, som består av rusteam, psykisk helseteam, aktivitetssenter; et lavterskeltilbud for innbyggere med utfordringer innen rus- og psykisk helse. Hennes prosjektledererfaring er nyttig for de endringene som skal gjennomføres i Helsetjenestene i Jevnaker.

Aktiv på fritida

På fritiden er Aase Kristin aktiv som showartist, og noen har kanskje sett henne på scenen i det årlige showet på Modum, hvor hun opptrer med blant annet stand-up. Ellers er hun hundeeier og jevnlig å se på tur med firbente i bånd. Kjernefamilien består i tillegg til Aase Kristin av mann og to barn.

Hun har fått gode skussmål, både for å være samlende, kreativ, målrettet og optimistisk. Hun går inn i lederteamet i Jevnaker kommune fra 1. mai 2021.

Foto: Privat