Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Alle barnehagene åpner igjen mandag 20.april

- dette gjør du

Mandag 20.april starter barnehagene i Jevnaker opp igjen i tråd med myndighetenes føringer. Barnehagene holder åpent med noe redusert åpningstid. Det blir åpent i 7,5 timer med levering enten klokka 07.30 eller 08.00. Alt ettersom hvilken pulje ditt barn blir satt i. Les nøye informasjonen du får fra akkurat DIN barnehage.

Som følge av Koronaviruset vil hverdagen i barnehagen bli annerledes enn man er vant til, barnehagene i Jevnaker har i samarbeid med kommuneoverlegen gjort lokale tilpasninger til den nasjonale veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

 

barn som leker

Smittevernet godt ivaretatt  

Smittevernet vil være godt ivaretatt når barnehagene gjenåpnes. Barnehagene er ekstra forsiktige i begynnelsen og håper at åpningstiden kan utvides etter hvert som man ser at dette går bra. Det viktigste er at både barn og foreldre er friske når de kommer i barnehagen, dette vil selvfølgelig også gjelde ansatte.

 

Følgende vil gjelde fra barnehagene åpner 20.april:

- Barna vil få tilbud om 7,5 time oppholdstid i barnehagen i perioden fremover. Dette er et nødvendig tiltak for å ivareta kravet om faste grupper av barn og faste voksne. Oppholdstiden til barna vil kunne variere for å unngå at samtlige foresatte henter og leverer på samme tid. Informasjon om dette kommer fra den enkelte barnehagestyrer.

- Dersom du ikke har meldt tilbake om når barnet kommer tilbake til barnehagen så ber vi om at dette gjøres minst 2 virkedager før barnets oppstart. Dette for å sikre personalet nødvendig tid til forberedelser.

- Dersom du velger å ikke benytte barnehageplassen fremover så har du to valg: enten å si opp plassen (merk at du da kan risikere å stå uten plass fra høsten av) eller å betale for plassen.

- KUN friske barn skal være i barnehagen. Ingen barn med luftveissymptomer skal være i barnehagen. Terskelen er lav for at barn blir sendt hjem. Unntaket her er barn med symptomer på pollenallergi, de kan komme ved legeerklæring på allergi eller barn med rennende nese UTEN andre luftveissymptomer. Disse barna kan også vare i barnehagen.

- Barn i risikogrupper: foresatte må selv ta kontakt med barnets fastlege for å avklare om barnet bør være i barnehagen eller ikke. Det er ikke barnehagen sitt ansvar å ta denne avgjørelsen.

- Barnet skal være i en fast gruppe (kohort) med enten 2 eller 5 andre barn (3 barn per kohort på småbarn og 6 barn per kohort på storbarn) med faste voksne. 2 kohorter kan samarbeide og dele innearealet, men disse to kan ikke samarbeide/være fysisk sammen med barn i de to andre kohortene. Dette for å minimere antall kontaktpunkter i løpet av barnehagehverdagen. Merk at dere kan bli bedt om å hente barna deres på kort varsel dersom den ansatte som har ansvar for ditt barns gruppe blir syk. Det er ikke anledning til å rullere på personalet mellom gruppene. Ansatte som jobber deltid skal forholde seg til en gruppe de dagene de er på jobb.

- Det vil ikke bli servert mat i barnehagene. Barna må ha med matpakke og drikkeflaske hver dag. I tillegg forventes det at barna har med seg sekk med skiftetøy og solkrem. Denne sekken tas med hjem hver dag. Alle barn skal ha rent tøy hver dag i barnehagen. Det er ikke nødvendig å vaske utetøy mellom hver dag.

- Det vil være mye utebarnehage fremover. Mange barn vil både leveres og hentes utendørs. Sørg for at barna vasker hender før dere drar hjemmefra. I barnehagene gjennomfører vi hyppig håndvask, våtservietter og håndsprit tas i bruk på barnegruppene utendørs.

- Foresatte med luftveissymptomer skal IKKE levere barn i barnehagen. Da må de finne en annen løsning for levering/henting.

- Det kan bli organisert nye rutiner for henting/levering i din barnehage, blant annet kan det komme restriksjoner på antall familier i garderoben samtidig. Dette vil dere få informasjon om fra den enkelte barnehage.

Viktig å følge smitteråd

Vi vet at det blir mye å huske på for dere fremover. Det er viktig at dere hjelper oss i barnehagen med å følge basale smittevernråd både på fritiden, før, under og etter barnehageoppholdet.

Dette er den nasjonale veilederen utformet av FHI og Utdanningsdirektoratet.