Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Barnehageplass?

- søknadsfrist er 1.mars

Nå nærmer det seg søknadsfristen for å få barnehageplass. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars.


 

De som har rett til barnehageplass oppfyller disse tre vilkårene:

  1. Er bosatt i Jevnaker innen utgangen av november i opptaksåret.
  2. Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret.
  3. Har søkt INNEN FRISTEN 01.03. det aktuelle opptaksår.

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksår. De som har barn født i september, oktober og november kan kreve plass fra den måneden barnet fyller ett år. 

 

Les mer om hvordan du søker: slik søker du (VISMA)

Les mer om barnehagene våre her: barnehagene i Jevnaker

Les mer om tilvenning i barnehagen: ny i barnehagen