Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

En annerledes russefeiring

- Vi som helsesykepleiere i de videregående skolene har veldig lyst til å gi en stor blomsterbukett til ungdommene våre, og spesielt til årets russ, det sier helsesykepleierne Anita Håndstad Holtan og Mette Preston, er helsesykepleiere ved Ringerike og Hønefoss videregående skole.

Bildet viser helsesykepleierne ved de to videregående skolene i Hønefoss.

 

- Vi synes at russen har vært gode forbilder og vi er imponert over hvordan de som gruppe har taklet dette, som for mange av dem må oppleves som tidenes skuffelse. Den russetiden som de har gledet seg til, lagt inn mange dugnadstimer og penger i, ble «avlyst».

Skolene ble stengt 13. mars og ikke lenge etterpå ble alle store russearrangementer i avlyst. - Vi forventet kanskje at ungdommene kom til å legge inn høylytte protester og klager, kanskje ville de også velge å ikke respektere de tiltak og restriksjoner som ble innført. Det skjedde ikke. Vi opplevde i stedet masse ansvarsfull og moden ungdom, som tross skuffelsen valgte å delta i denne viktige samfunnsdugnaden.

Når ungdommene gjør denne innsatsen, er det viktig at ikke vi andre er noe dårligere!

 

Nasjonal dugnadsånd blant russen

Russepresident Sofie Bogen på Ringerike videregående skole forteller at det selvsagt er mange skuffede russ nå. Samtidig opplever hun en stor dugnadsånd, de aller fleste forstår alvoret med koronaepidemien og er opptatt av å følge «reglene».

Bildet viser russepresidenten i Ringerike


- Når de har fest nå, så består det i at maksimum fem ungdommer samles og aller helst ute på en veranda. Hun sier at holdningen til russen er: - Dersom vi er gode på å følge alle regler nå, så er sjansen for at vi kan få feire med rulling og samlinger i løpet av sommeren større. Hun forteller at denne dugnadsånden ikke bare er lokal, men strekker seg over hele Viken og landet for øvrig.

Det er blitt dannet nasjonale russegrupper på sosiale medier som heter «La oss utsette russetiden til sommeren». Sofie mener at de vil respektere alle anbefalingene som kommer fra myndighetene og vil vente til de får beskjed om at det er greit å for eksempel rulle eller arrangere fester.

Russestyrene i Ringerike har oppfordret alle til å følge reglene og til å ta vare på hverandre. Hun er glad for at russen har et fint samarbeid og spiller på lag. -Vi er alle med på denne dugnaden. De ønsker også å vise samfunnet at de er en gruppe som tar ansvar.


En ny hverdag - med koronavirus

- Som kommuneoverlege er jeg helt enig med helsesykepleierne; russen i Ringerike er prisverdig ansvarsbevisste og flinke til å finne de mulighetene for å feire innenfor retningslinjene, allerede i dag. Jeg deler håpet om at også russen i 2020 kan få feiret avslutningen på 13 års skolegang, selv om det ikke blir akkurat nå på våren, sier Karin Møller.

Covid-19 er et nytt virus for alle. Den er kommet for å bli og som samfunn må vi nå finne gode måter å komme tilbake til hverdagen, uten at smittespredningen blir uhåndterbar.

Det blir en hverdag med økt fokus på smittevern og en endring av en del av våre måter å være sammen på.

- Det handler om - for hver og en av oss - å holde fast i og fortsatt være flinke på: god hygiene, spesielt håndvask, å bli hjemme når du er syk og være sammen i mindre grupper og med mer avstand. I løpet av den nærmeste måneden vil vi sannsynligvis se flere justeringer og flere muligheter for å oss alle til å leve mer i tråd med våre vanlige liv.