Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

En elev smittet på ungdomsskolen

- digital undervisning for 8.trinn

En elev i 8.trinn ved Jevnaker ungdomsskole er bekreftet smittet av Covid-19. Det jobbes nå med smittesporing og kartlegging. Elever og lærere i 8C samt andre nærkontakter settes i karantene fra og med mandag 9.november til og med onsdag den 18.november. Alle nærkontakter kontaktes torsdag kveld og fredag. De blir testet i morgen.

Eleven ble ikke smittet på skolen, men er nærkontakt til et tidligere smittetilfelle. Eleven har milde symptomer. Hele klassen og en elev i en annen klasse er satt i karantene.
Det er viktig at alle som er satt i karantene nå holder seg til den oppsatte karantenetiden. Dette gjelder selv om en koronatest ikke viser smitte.

 

Digital undervisning for 8.trinn

Hele 8.trinn ved ungdomsskolen vil få digital undervisning fra fredag den 13.november og fram til fredag den 20.november. Altså hele uke 47 blir hjemmeskole for de i 8.trinn. Kontaktlærer tar kontakt med sine elever om opplegg.
Elever ved andre trinn på ungdomsskolen møter som normalt. Det er ikke påvist smitte ved Toso eller Bergerbakken skole, også her går undervisningen som normalt.

 

Følg smittevernreglene og lokale forskrifter

Vi oppfordrer alle til å følge smittevernreglene om å holde avstand, vaske hender og ikke minst holde seg hjemme dersom en føler seg forkjølet eller syk. I tillegg må alle forholde seg til Jevnaker kommunes egne lokale forskrifter som du finner her: https://www.jevnaker.kommune.no/Nyheter/Ny-forskrift-for-a-forebygge-smitte/
Forskriften følger de retningslinjer som er gitt til kommuner med mye smitte og de kommunene som ligger rundt Oslo.

 

Endring i almenntilstand

Kommuneoverlegen ber alle være oppmerksomme på endringer i almenntilstanden og hodepine, i tillegg til de vanlige symptomene på luftveissykdom. Hun oppfordrer også alle til å begrense antall nærkontakter. Følg de rådene om sosial kontakt som helsemyndighetene og regjeringen kom med sist uke.

 

Skepsis

Enkelte innbyggere var skeptiske til at Jevnaker kommune besluttet å starte opp igjen skolene etter de forrige smittetilfellene i skolen. Begrunnelsen for oppstart var at det per gitte tidspunkt ikke var flere smittede elever i skolene i Jevnaker. I tillegg er nasjonale myndigheter tydelige på at skoletilbudet til barn og unge skal være det siste som rammes av en korona-stenging. Det var erfaringene fra våren 2020. En ekspertgruppe har akkurat levert en rapport til Utdanningsdirektoratet der de har sett på konsekvensene av smitteverntiltak i skoler og barnehager. De skriver entydig:

"Ekspertgruppen mener at et redusert tilbud til barnehager og skoler har alvorlige konsekvenser for barn og unge. Tiltakene for barn og unge skal være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse."

Mer om hvorfor vi åpnet skolene kan du lese her: https://www.jevnaker.kommune.no/Nyheter/Hvorfor-starter-vi-opp-igjen-skolene/

 

Husk at dersom du har spørsmål om korona kan du sende oss en e-post:
korona@jevnaker.kommune.no
eller ringe Koronatelefonen: 948 13 228
Koronatelefonen er åpen på lørdag den 14.november kl 10-15. Søndag stengt.