Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Fritidsaktiviteter i korona-tid

Nå er veldig mange fritidsaktiviteter i Jevnaker stengt ned eller begrenset.
De fleste lag og foreninger har avlyst sine aktiviteter, og kommunen har stengt hall og gymsaler.

Samtidig er det ingen nasjonale eller lokale forbud mot å drive trening, øvelser og fritidsaktiviteter.
Det kan derfor være vanskelig å vite hva som er rett og feil.

Helt overordnet kan barn og unge under 20 år i teorien delta i sine fritidsaktiviteter som vanlig. Dette gjelder for både idrett, kultur og annen frivillig virksomhet.

For organiserte treninger og aktiviteter gjelder anbefalingen om maksimalt 20 personer i en gruppe. Dette gjelder både inne og ute.

Særskilte anbefalinger på Jevnaker

Jevnaker er i skrivende stund i en særskilt situasjon med mye smitte. Kommuneoverlegen har derfor kommet med noen spesifikke anbefalinger for Jevnaker, som går lengre enn de nasjonale føringene:

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter neste 14 dager.
  • Bruk munnbind ved alle kollektivreiser og drosjetransport.  Unntaket er skoletransport for elever ved barn- og ungdomsskoler.
  • Bruk munnbind innendørs på offentlig sted (eks. butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Anbefalingen gjelder ikke barn under seks år.

Ut fra dette bør alle som driver fritidsaktiviteter tenke over spørsmål som dette:

  • Hvor mange deltar på aktivitetene? Kan det deles opp i mindre grupper?
  • Deltar barn/ungdommer fra forskjellige kohorter? Greier vi å unngå dette?
  • Er det mulig å holde en meters avstand til alle andre som deltar? Om ikke, hva må til?

Søk råd om dere er usikre. Kontakt enten deres nasjonale særforbund, eller send en epost til korona@jevnaker.kommune.no

Husk: Er du i tvil, er du ikke i tvil. 

Illustrasjon: Folkehelseinstuttet