Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Gebyrer og egenbetalinger 2020

- vedtatt 12.desember 2019

I statsbudsjettet er det fastsatt en samlet pris- og lønnsvekst på 3,1 % (deflator). Noen av satsene for 2020 er justert i tråd med dette mens noen er beholdt uforandret, dvs. på samme nivå som i 2019. Betalingssatsene er vedtatt av kommunestyret den 12.desember 2019.

 

Enkelte utdrag fra egenbetalingene for 2020:

Makspris for hel barnehageplass er i henhold til statsbudsjettet endret til kr 3.135 per måned fra 01.01.2020.

Eiendomsskatten vil for 2020 utgjøre 2,8 promille med et bunnfradrag påkr 400 000.

Renovasjonsgebyret for vanlig husholdning øker med kr. 355, og renovasjonsgebyret for hytter øker med kr. 138, dette utgjør en økning på henholdsvis 10,39 % og 10,22 %.

Betalingssatser for leie av idrettshallen til trening og kamper videreføres på samme nivå som i 2019.

 

Les hele oversikten over gebyrer og egenbetalinger for 2020: Gebyrer og egenbetalinger 2020