Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Gifte dere hos oss?

Vil du gifte deg borgerlig, kan du gjøre det i Jevnaker samfunnshus. Her er alt du trenger å vite om ekteskap, giftermål, bryllup og vielse/vigsel i Jevnaker.

Hvem kan gifte seg hos oss? 

Kommunen har en plikt til å ha et tilbud om kommunal vigsel for alle kommunens innbyggere. Det er nok at en av brudefolkene står i folkeregisteret som bosatt i Jevnaker kommune for at plikten gjelder.

I tillegg kan personer bosatt i utlandet gifte seg i Jevnaker. 

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen gjennomføres, handler vigsleren på vegne av kommunen han er folkevalgt eller ansatt i. Brudefolkene må i dette tilfellet dekke merkostnadene ved dette.

Se Lovdata og ekteskapsloven for nærmere informasjon.

Hvem foretar vielsen?

Det er tre personer som er oppnevnt som vigsler, og som kan foreta vielse i Jevnaker: 

  • Ordfører Morten Lafton
  • Varaordfører Kristine Belsby
  • Kommunalsjef sentraladministrasjonen Ragnhild Collet-Hanssen

Brudeparet velger selv hvem dere ønsker som vigsler.

Søk om prøvingsattest

Før dere kan gifte dere, må dere søke om prøvingsattest. Prøving er en kontroll av at brudeparet oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som står for prøvingen og gir prøvingsattest.

Brudeparet har selv ansvar for å søke om prøvingsattest i god tid.

Fra juni 2018 kan du søke Skatteetaten om prøving av ekteskap digitalt. Du finner mer informasjon fra Skatteetaten om dette   her

Lenke til søknad og mer informasjon om ekteskap hos Skatteetaten

Kommunen må ha mottatt prøvingsattest før vielsen kan foretas. Som hovedregel kan vielsen skje tidligst to uker etter.

Brudeparet må være oppmerksomme på at attesten gjelder kun for fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig den dagen dere inngår ekteskap. 

Tid og sted

I utgangspunktet gjennomføres borgerlige vielser i Jevnaker på fredager mellom kl 10.00 og 14.00 i Kommunestyresalen, Samfunnshuset. Fredager i høytider og i juli måned benyttes kun unntaksvis. Unntak avtales i så fall direkte med den som skal vie dere. 

Bestill tid for vielsen

For å søke om tid for vielse, fyll ut søknadsskjema: Søknadsskjema

Send søknadsskjema, kopi av brudeparets legitimasjon og original prøvingsattest fra folkeregisteret til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Du kan også levere papirene i Servicetorget.

Merk sending/konvolutt med: «Vigsel».

Dokumentene må være mottatt i kommunen senest to uker før dere skal gifte dere.

Vil du bestille tid for vielse mer enn fire måneder i forveien, send utfylt søknadsskjema på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no Endelig bekreftelse på vielsesdato får du når kommunen har mottatt prøvingsattesten. 

Hva slags legitimasjon gjelder?

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. 

Oppmøte på bryllupsdagen

Seremonien finner sted i Kommunestyresalen, Samfunnshuset. Brudeparet bes møte opp 15 minutter før avtalt tid. Dere kan henvende dere i Servicetorget, Samfunnshuset.

Hvordan foregår seremonien? 

Brudeparet blir møtt av den som skal vie dere, og blir vist inn i seremonirommet sammen med vitner og eventuelt andre som er invitert med til vielsen.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig ekteskap. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. 

Til slutt undertegner brudeparet, vitner og vigsler en vigselsmelding. Meldingen sendes folkeregistermyndigheten/Skatteetaten innen tre dager. Brudeparet får en bekreftet kopi av meldingen, som er en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest får dere fra Skatteetaten.

Gifte deg i Jevnaker kommune

Vil du gifte deg borgerlig, kan du gjøre det i Jevnaker samfunnshus. Her er alt du trenger å vite om ekteskap, giftermål, bryllup og vielse i Jevnaker.

Det er fire personer som er oppnevnt som vigsler, og som kan foreta vielse i Jevnaker:

Ordfører Lars Magnussen
Varaordfører Trine-Lise Olimb
Stabsleder Ragnhild Collet-Hanssen
Rådmann May-Britt Nordli

Brudeparet velger selv hvem dere ønsker som vigsler.

Hvem kan gifte seg hos oss?
Alle kommunens innbyggere. Det er nok at en av dere står i folkeregisteret som bosatt i Jevnaker kommune.
I tillegg kan personer bosatt i utlandet gifte seg i Jevnaker.

Se Lovdata og ekteskapsloven for nærmere informasjon

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47/KAPITTEL_1-1#§1


Søk om prøvingsattest
Før dere kan gifte dere, må dere søke om prøvingsattest. Prøvingen er en kontroll av at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som utfører prøvingen og gir prøvingsattest.

Brudeparet har selv ansvaret for å søke om prøvingsattest.

Her finner du link til folkeregisteret (skatteetaten) for dere som skal sende søknad om prøvingsattest.  

Kommunen må ha mottatt prøvingsattest før vielsen kan foretas. Som hovedregel kan vielsen skje tidligst to uker etter.

Brudeparet må være oppmerksomme på at attesten gjelder kun for fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig den dagen dere inngår ekteskap.

Tid og sted
I utgangspunktet gjennomføres vielser fra kl 10.00-14.00 i Kommunestyresalen, Samfunnshuset. Fredager i høytider og i juli måned benyttes kun unntaksvis. Unntak kan avtales med vigsleren.

Bestill tid for vielsen

For å søke om tid for vielse må søknadsskjema fylles ut. Skjemaet lastes ned fra lenken under:

(Lenke til søknadsskjema) 

Send søknadsskjema, kopi av brudeparets legitimasjon og original prøvingsattest fra folkeregisteret til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Du kan også levere papirene i Servicetorget. Merk sending/konvolutt med: «Vigsel». Dokumentene må være mottatt i kommunen senest to uker før ønsket vielsesdato

Vil du bestille tid for vielse mer enn fire måneder i forveien, send oss utfylt søknadsskjema på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no Endelig bekreftelse på vielsesdato får du når kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Oppmøte på bryllupsdagen

Seremonien finner sted i Kommunestyresalen, Samfunnshuset. Brudeparet bes møte opp 15 minutter før avtalt tid. Dere kan henvende dere i Servicetorget, Samfunnshuset.

Hvordan foregår seremonien?
Brudeparet blir møtt av den som skal vie dere, og blir vist inn i seremonirommet sammen med vitner og eventuelt andre som er invitert med til vielsen. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk.

Til slutt undertegner brudeparet, vitner og vigsler en vigselsmelding. Det går en bekreftet kopi til folkeregistermyndigheten innen tre dager. Brudeparet får en bekreftet kopi av meldingen, som er en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.

 

Gifte deg i Jevnaker kommune

Vil du gifte deg borgerlig, kan du gjøre det i Jevnaker samfunnshus. Her er alt du trenger å vite om ekteskap, giftermål, bryllup og vielse i Jevnaker.

Det er fire personer som er oppnevnt som vigsler, og som kan foreta vielse i Jevnaker: 

Ordfører Lars Magnussen

Varaordfører Trine-Lise Olimb

Stabsleder Ragnhild Collet-Hanssen

Rådmann May-Britt Nordli

 

Brudeparet velger selv hvem dere ønsker som vigsler.

Hvem kan gifte seg hos oss? 

Alle kommunens innbyggere. Det er nok at en av dere står i folkeregisteret som bosatt i Jevnaker kommune.

I tillegg kan personer bosatt i utlandet gifte seg i Jevnaker. 

Se Lovdata og ekteskapsloven for nærmere informasjon 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47/KAPITTEL_1-1#§1

 

Søk om prøvingsattest

Før dere kan gifte dere, må dere søke om prøvingsattest. Prøvingen er en kontroll av at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som utfører prøvingen og gir prøvingsattest.

Brudeparet har selv ansvaret for å søke om prøvingsattest.

Her finner du link til folkeregisteret (skatteetaten) for dere som skal sende søknad om prøvingsattest. 

Kommunen må ha mottatt prøvingsattest før vielsen kan foretas. Som hovedregel kan vielsen skje tidligst to uker etter.

 

Brudeparet må være oppmerksomme på at attesten gjelder kun for fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig den dagen dere inngår ekteskap. 

Tid og sted

I utgangspunktet gjennomføres vielser fra kl 10.00-14.00 i Kommunestyresalen, Samfunnshuset. Fredager i høytider og i juli måned benyttes kun unntaksvis. Unntak kan avtales med vigsleren. 

Bestill tid for vielsen

For å søke om tid for vielse må søknadsskjema fylles ut. Skjemaet lastes ned fra lenken under:

(Lenke til søknadsskjema)

Send søknadsskjema, kopi av brudeparets legitimasjon og original prøvingsattest fra folkeregisteret til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Du kan også levere papirene i Servicetorget. Merk sending/konvolutt med: «Vigsel». Dokumentene må være mottatt i kommunen senest to uker før ønsket vielsesdato

Vil du bestille tid for vielse mer enn fire måneder i forveien, send oss utfylt søknadsskjema på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no Endelig bekreftelse på vielsesdato får du når kommunen har mottatt prøvingsattesten. 

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. 

 

Oppmøte på bryllupsdagen

Seremonien finner sted i Kommunestyresalen, Samfunnshuset. Brudeparet bes møte opp 15 minutter før avtalt tid. Dere kan henvende dere i Servicetorget, Samfunnshuset.

 

Hvordan foregår seremonien? 

Brudeparet blir møtt av den som skal vie dere, og blir vist inn i seremonirommet sammen med vitner og eventuelt andre som er invitert med til vielsen. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. 

Til slutt undertegner brudeparet, vitner og vigsler en vigselsmelding. Det går en bekreftet kopi til folkeregistermyndigheten innen tre dager. Brudeparet får en bekreftet kopi av meldingen, som er en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.