Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Gode råd fra kommuneoverlegene i Ringeriksregionen

- om lek, karantene og barnehagetilbud!

Råd og anbefalinger til foreldre og foresatte Jevnaker, Ringerike og Hole kommune - per 15.mars.

I nåværende fase av koronaepidemien, er hovedtiltaket å begrense antall kontakter man har med hverandre og tiden man er i kontakt med hverandre.  Dette har ført til en rekke stengninger inkl. skoler og barnehager. Vedlagt følger kommuneoverlegens råd per søndag 15.mars.

 

“Lekeråd”

I hvilken grad kan barn leke med hverandre eller være sammen?  

Basert på råd fra helsenorge og FHI, kan jeg komme med følgende anbefalinger:

Vær mest mulig hjemme. Du kan omgås søsken som normalt. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig. 

Det anbefales å ikke gjøre avtaler om leketreff, fester eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Anbefalingen er å holde minst en meters avstand i den kontakt man har med andre. 

I ekstraordinære tilfeller der samvær må skje, bør det begrenses til absolutt kortest mulig tid og med færrest mulige kontakter, men ideelt sett, bør dette unngås. 

For å ivareta barns behov for lek med andre barn, bør man maks ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom hele perioden. Det gjelder også for ungdom. 

 

Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs. Lekeplasser med mange barn samtidig, bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også ute. 

Bursdagsselskaper bør utsettes og overnattingsbesøk bør begrenses og aller helst unnværes i denne perioden.

Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og jobb kontinuerlig med å ha god hostehygiene.  Husk å vaske håndklær ofte, eventuelt bruk kluter som direkte legges til vask.Vask på 60 grader er tilstrekkelig for håndklær.

 

Råd ved symptomer på forkjølelse:

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon, holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. Barn og ungdom som er i hjemme-isolasjon eller hjemme-karantene, skal ikke omgås barn og ungdom eller voksne utenfor husstanden. 

 

Testkriterier er vesentlig strammet inn, se fhi.no for hvem vi tester. Det er ikke lenger anledning til å teste alle vi ønsker.

Unnlat å håndhilse på hverandre og begrens klemming.  

 

Utvidede karantenebestemmelser per 14.3.2020:

Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland ilegges karantene (isolering) i 14 dager etter ankomst!

Regelverk lov eller forskrift - Oppdatering 14. mars 2020: Nye regler gjelder for reisende fra andre land enn Sverige eller Finland. Se forskrift om karantene på lovdata.no.

Håndtering ved ankomst

 • Reisende med symptomer: Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og bli vurdert av helsepersonell der de befinner seg. De kan ikke bruke offentlig transport.
 • Reisende uten symptomer: Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. 
 • Personer som ikke har bosted i Norge: Personer som ikke har bosted i Norge vil bli bedt om snu, eller oppgi en adresse der de skal gjennomføre karantene i 14 dager.

Informasjonsskriv

Informasjonsskriv til ansatte om hvordan håndtere grensepasseringer og til reisende inn til Norge finner du her.

Nærkontakter

Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 skal også være i hjemmekarantene i 14. dager.

Hva karantene (isolering) omfatter

Karantene (isolering) omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Jobbe hjemmefra

I den grad det er praktisk mulig bør arbeidstakere som holder seg hjemme av smittevernhensyn, søke å gjøre arbeidsoppgaver hjemme.

Varighet

Vedtaket har virkning fra 27. februar 2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Unntak fra vedtaket

 • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 • Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

 

Tilbud om dagopphold skole barnehage:

Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. 

Begge foreldre må inneha stillinger i kategorier nevnt under for at et tilbud gis.

 

Kritiske samfunnsfunksjoner

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Barnevernsansatte

Lokal tilføying Jevnaker/Ringerike/Hole

 • Renhold i kommunen

 

 Jevnaker, 15.03.2020

Kommuneoverlegene i Hole, Ringerike og Jevnaker kommune

Bernt Ivar Gaarder, Karin Møller og Marthe Bergli