Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Gratis hjelp til røykeslutt

- bli med på pilotprosjekt!

60–70 prosent av de som røyker daglig ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for å lykkes er å bruke legemidler i kombinasjon med profesjonell veiledning. Høsten 2020 starter et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røyker daglig.

 

Bildet viser ei som tenner en sigarett

Bli med å stumpe røyken! (Foto: fotografierende/Pexels.com)

 

Jevnaker kommune er med i dette prøveprosjekt hvor det gis gratis legemidler i kombinasjon med veiledning eller kurs til røykere som ønsker å slutte. Prosjektet er basert på kunnskap om at bruk av legemidler i kombinasjon med profesjonell oppfølging er den mest effektive måten å slutte på.  

Det gis gratis legemidler i 12 uker og du kan velge om du vil delta på kurs, eller få individuell oppfølging ved fremmøte eller digitalt.

Kontakt Frisklivssentralen på tlf. 452 03 387.
Du kan også henvende deg via e-mail frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no