Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nye endringer i skolehverdagen - og barnehagene fortsetter begrenset åpningstid

 

 

Grunnskolene i Jevnaker gjenåpner 9. november

Mandag åpner skolene etter en ukes hjemmeundeervisning.

Skolene vil følge nasjonale smittevernveiledere for barneskole og ungdomsskole i tillegg til noen skjerpede lokale krav fra kommuneoverlegen. Dette innebærer blant annet følgende:

Kohorter

Alle trinn er delt inn i kohorter/klasser.

Inndelingen har også tatt hensyn til hvilke voksne og elever som er på SFO slik at vi overholder tilknytningen til kohorter.


Skolefritidsordning (SFO)

SFO–tilbudet gis nå til de som har plass. 

For elever uten plass, men med foresatte i samfunnskritiske stillinger kan SFO-økter kjøpes og betales etter gjeldende satser. 

Ekstra økter kan kjøpes, og man kan utvide SFO-plassen via Visma.

Ved henting og bringing minner vi om at foresatte ikke kan gå inn, men møte opp på anvist plass

Renhold og smittevern

Det er utarbeidet planer for renhold og hygiene/smittevern både for elever og ansatte, og disse vil følges nøye opp i hver kohort og for hele skolen. 

Alle rom har synlige rutiner og nødvendig tilgjengelig utstyr. 

Foresatte skal ikke inn i skolen (inkludert garderober) uten avtale.  

Foresatte må sette seg godt inn i elevens ukeplan og annen informasjon som lærerne sender. Dere må også sørge for at barna har med seg riktig utstyr hver dag.

Elever skal ha rent tøy til hver dag. Dette av hensyn til smittevern, og de andre på skolen. Det gjelder også regntøy og støvler.

Vi anbefaler en egen bag/sekk til skiftetøy som kan henge i garderoben. Vennligst avtal med skolen om det er behov for å komme inn i garderoben for å hente/bringe nytt tøy.

Elever i risikogrupper

For elever i risikogruppen gjøres det individuelle avtaler med i forhold til legeerklæring og oppfølging fra skolen. 

Alle andre elever følger skolens (kohortens) tilbud. 

Det vil ikke bli lagt til rette for hjemmeundervisning for elever som ikke har individuell avtale/legeerklæring. 

Sykdom og situasjoner med uavklarte smitteforhold

Elever som er syke, har symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse, er ute av form, skal holdes hjemme. 

Elever med uavklarte smitteforhold skal ikke møte opp på skolen. Eksempler kan være elever hvor smitte på nytt oppstår i husstanden

Blir eleven syk i løpet av skolehverdagen, blir det ringt hjem. Eleven må hentes med en gang. Mens eleven venter på å bli hentet, vil eleven måtte vente alene eller sammen med en voksen ute eller på et eget rom (rommet smittevaskes etterpå). 

Trafikkavvikling ved skolens start og slutt

Vi oppfordrer til at elever går og sykler, men ikke i store grupper. Er det mulig å ga sammen med en i din kohort, er det å anbefale.

Foresatte som kjører eleven til skolen skal slippe av eleven kjapt og effektivt, og kjøre videre med en gang. 

Dersom det er kø, ber vi dere være tålmodige og vente

Skolebussene vil gå som normalt for de som vanligvis bruker disse.

Bruk av skolegård etter skoletid

Blant de viktigste budskapene i denne fasen av koronapandemien er at folk i alle aldre oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme.

Vi ber foresatte være restriktive både med tanke på bruk av skolens områder på fritid,og hvor mange som er sammen. Det samme gjelder for øvrig for andre samlingsplasser i kommunen. 

 


 

Barnehagene viderefører  begrenset åpningstid

Barnehagene opprettholder rød beredskap i følge trafikklysmodellen også kommende uke.

Jevnaker kommune står fortsatt i en utfordrende situasjon på grunn av smittesituasjonen.

Derfor er dette et helt nødvendig tiltak for å ivareta kravet om faste grupper av barn og faste voksne.

Barna vil få tilbud om 7,5 timer oppholdstid i barnehagen i uke 46. (8,5 til kritiske samfunnsfunksjoner) Ta kontakt med din barnehagestyrer om dere har spørsmål.

 


 

Videregående skoler i Gran og Hønefoss gjenåpnet skolene

Våre tre videregående skoler i henholdsvis Gran og Hønefoss gjenåpnet dørene og startet opp igjen med fysisk oppmøte tirsdag den 10.november etter en dag med digital undervisning.

Hold deg løpende oppdatert med informasjon fra din videregående skole her: