Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Helsehotell på Sundvolden

- Jevnaker, Ringerike og Hole samarbeider

Kommunene i Ringeriksregionen har inngått samarbeid med Sundvolden hotell om etablering av helsehotell. I første omgang etableres det med 26 senger, men med mulighet for utvidelser etter behov.


Bildet er fra Sundvolden hotell

(Fotocollage: Sundvolden hotel)

 

– Målet med etableringen av helsehotellet, er å sikre et handlingsrom slik at kommunene kan opprettholde en forsvarlig drift i sine tjenester. Vi planlegger for at situasjonen vi nå er i vil bli krevende fremover. Det er særlig helse- og omsorgstjenestens evne til å yte forsvarlige tjenester som vil bli sårbar, sier kommuneoverlegene i de tre kommunene.

I første fase planlegges det for at helsehotellet tas i bruk til de friskeste eldre som er på institusjon, eller har hjemmetjenester på steder som ligger langt unna omsorgsbasene.


Rydder plass for framtidige koronasmittede

Formålet er å samle ressursbruken på ett sted for å bli mere effektive, samt å rydde plass på institusjoner for isolering av koronasmittede. Ordfører, Morten Lafton, sier han er glad dette tilbudet nå er sikret, og tror det blir et viktig supplement for å sikre gode helsetjenester i forbindelse med Koronaviruset. –  Jeg er utrolig glad for at vi på så kort tid har kunnet få på plass et slikt tilbud slik at vi kan imøtekomme de behov som eventuelt kommer. Jeg vil gi en spesiell honnør til kommuneoverlegene og kommunalsjefene i de tre kommunene som har jobbet mye for å få dette på plass. Takk til Ringerike kommune som går foran og inngår avtalen slik at vi felles har fått til en løsning som sikrer oss mulighet til å håndtere innbyggere som er syke i tiden som kommer.

 

Tas i bruk mandag 23.mars

Sundvolden hotell vil selv drifte det hotellmessige og kommunene vil i felleskap etablere, bemanne og organisere det helsemessige tilbudet. Målet er at helsehotellet tas i bruk allerede fra mandag den 23.mars.

De tre kommunen vil rette en stor takk til Sundvolden hotell for rask respons og umiddelbare forberedelser til dette i en krevende situasjon. Hotellet har alle fasiliteter som gjør det svært velegnet for formålet.

Kommunene og hotellet har videre anmodet fylkesmannen og overordnede myndigheter om at det trengs nasjonale føringer for denne type etableringer.