Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hjemmeundervisning fra mandag 2. november

På bakgrunn av Jevnaker kommunes smittesituasjon vil det i uke 45 bli hjemmeskole for alle elever på Bergerbakken skole, Toso skole og Jevnaker ungdomsskole. Første dag med hjemmeundervisning blir mandag 2. november

Mellom klokka 12 og 15 imorgen, søndag,  vil alle hjem motta informasjon om hvordan hjemmeskolen skal foregå fra sin kontaktlærer via appen Visma Flyt Skole. 
Last ned VISMA FLYT SKOLE

PS! Klassetrinn som allerede er i karantene kan forholde seg til allerede mottatt informasjon.

Parallelt med hjemmeundervisningen vil Bergerbakken skole og Toso skole legge til rette for et omsorgstilbud i skolens lokaler for elever på 1.- 4.trinn med foresatt i samfunnskritisk yrke.
Tilbudet vil være åpent mellom 07.00 – 16.30 hver dag. Skoleskyss går som normalt for begge skoler.

Omsorgstilbudet på skolen gjelder ikke for elever i karantene. Det presiseres også at dette er et omsorgstilbud og ikke et vanlig undervisningstilbud.
Foresatte som trenger dette tilbudet bes ta kontakt med rektor på sin skole via Visma Flyt Skole innen søndag 01. novenmber kl. 12.00. 

Elever som er syke, eller har luftveissymptomer skal ikke møte på skolen. 

Alle skolene har nå forsterket renhold. Rommene som det har vært smittede i er vasket ned.

Vi henstiller alle foreldre som leverer sine barn på omsorgstilbud, eller som er på skolen for å hente bøker eller utstyr om å ikke gå inn på skolen, men følge retningslinjene som henger på alle ytterdører.

Vi ønsker alle en god og trygg skoleuke.