Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Influensavaksine 2020

- risikogrupper prioriteres!

Årets influensavaksine kommer torsdag 22.oktober til Jevnaker og selve vaksineringen kan starte fra og med fredag den 23.oktober. 

Frem til 1. desember er influensavaksinen reservert til bruk for risikogrupper og helsepersonell. 

For risikogrupper fås vaksinen på fastlegekontorene. Med frikort er vaksinen helt gratis. For øvrige befolkning er det en egenandel på kr 50 å betale ved vaksinering. Selve medisinen er gratis, men egenandelen skal dekke utstyr og personalkostnad.

Den som trenger influensavaksine tar kontakt med fastlegen sin for behov og timeavtale. Du kan også sjekke legekontorenes nettside for informasjon om vaksinasjonen.

Bildet viser to sprøyter. Det er et illustrasjonfoto i forbindelse med at det er tiden for influensavaksine.

(Foto: Karolina Grabowska/Pexels.com)

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon:

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser