Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Informasjon i forbindelse oppstart skoleåret 20-21

Velkommen tilbake til skolen for et nytt skoleår mandag 17.august. Vi gleder oss til å møte alle igjen og ønsker spesielt velkommen til alle som skal begynne i 1.klasse og 8.klasse. 

Det har blitt lansert en trafikklysmodell av for smittevern av Utdanningsdirektoratet. Kommunene skal i en oppstartfase ha smitteverntiltak på gult nivå. Dette skal likevel ikke hindre at elevene får den opplæringen de har krav på. Alle elevene skal ha et fullverdig opplæringstilbud på skolen i alle fag. Alle spesialrom er åpne for undervisning. Gult nivå innebærer bl.a:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  2. Hele klasser regnes som en kohort.
  3. Ansatte kan veksle mellom klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  4. Unngå trengsel og store samlinger
  5. Holde avstand i pauser/friminutt

For mer informasjon om smittevernregler følg denne lenken:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Skoleskyss

Skoleskyss går som vanlig. Elevene sitter på annethvert sete, men det oppfordres av helsemyndighetene å begrense bruken av skolebuss så langt det er mulig. Dersom det er noen som har spørsmål, ta kontakt.

 

1.klasse:

Hver enkelt skole vil sende ut informasjon om gjennomføring av smitteverntiltak i praksis.

Det legges ikke opp til at foresatte skal følge med elevene inn i klasserommene, men ettersom det ikke er påvist smitte av Covid-19 i Jevnaker kan begge foreldre være med på det som skjer utendørs. Husk å holde avstand til de andre som er til stede.

 

Oppstartstidspunkt:

Bergerbakken skole:

Elever og foresatte på 1.trinn møter kl. 09.30 ute i skolens amfi.

2.-7.trinn møter 08.40 på parkeringsplassen. Der blir de møtt av de voksne.

 

Toso Skole:

Elever og foresatte på 1.trinn møter kl. 09.00 i den lille skolegården.

2.- 6. trinn møter til oppstart kl. 08.50 på følgende steder: 2., 3., og 4. trinn møter utenfor vinduene ved sine klasserom (som før ferien). 5. trinn møter ved statuen på gressplenen. 6. trinn møter ved sin inngang.

 

Jevnaker ungdomsskole:

Elever og foresatte på 8.trinn møter i skolegården kl. 18.

Elevene på 9. og 10.trinn møter i sine klasserom kl. 8.45. Skolen åpner dørene kl. 8.35. Elevene går inn inngangen som er merket med klassenavnet deres.