Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hjelpesider for lokalt næringsliv

– Vi merker engstelsen og fortvilelsen blant de som driver i det lokale næringslivet, forteller ordfører Morten Lafton. –  Både i Hadelands- og Ringeriksregionen er det nå iverksatt tiltak som næringslivet i Jevnaker kan dra nytte av. Dette er en  start for å samle inn ny informasjon for næringslivet, i tillegg håper vi at økonomisk og juridisk bistand kan hjelpe flere som nå trenger støtte i denne vanskelige tiden vi er inne i. 

 

INFOBANK:

I Region Hadeland og Hadelandshagen er det opprettet en infobank for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.

Her kan du få økonomisk og juridisk rådgiving:

Mer info her: https://regionhadeland.no/tema/infobank

På denne nettsiden er det også tenkt at informasjonen skal gå begge veier.

–  Det å hjelpe bedriftene med å finne frem og holde oversikt over regelendringer og tiltak er den ene siden av saken. Men vi vil også bruke den samme nettsiden til å få innspill og en bedre forståelse av bedriftenes utfordringer, sier Sigmund Hagen, leder i Region Hadeland.

 

 

bildet viser storgata

 

KRISESTAB FOR NÆRINGSLIVET

I Ringeriksregionen står de tre kommunene sammen om å hjelpe et lokalt næringsliv i krise. Det er derfor etablert en krisestab for næringslivet med aktører fra mange hold. Krisestaben skal bistå næringslivet i en krevende situasjon. Les mer om mulighetene her:

https://www.ringeriksregionen.no/naring/

Kontaktperson for Jevnaker er:

 Rådgiver næring Hans Tollef Solberg.
Mobil: 905 69 517

 

FACEBOOK

Det er også opprettet en egen facebook-gruppe for næringslivet i Jevnaker. Denne siden driftes av næringslivet selv.

Den finner du her: Næringslivet på Jevnaker

 

Et viktig bidrag

Ni av ti private arbeidsgivere på Hadeland er små og mellomstore bedrifter, og de sysselsetter 70 prosent av alle ansatte i privat sektor på Hadeland. Disse er viktige for både privatøkonomi og skatteinntektene til kommunen, understreker Morten Lafton, ordfører i Jevnaker kommune og leder i regionrådet.

–  I tillegg til å være en helsekrise, er dette i høyeste grad også en økonomisk krise. Hvis noen av disse tjenestene kan føre til at bedriftene våre får så mye hjelp som mulig, og ikke minst riktig hjelp, håper vi at dette være et viktig bidrag, sier Lafton. –  Så må vi alle som innbyggere huske å bidra med å bruke det lokale næringslivet i denne vanskelige tida vi står i.

 

Bildet viser Morten Lafton, ordfører