Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Besøksdag for kommende 1.trinnselever

Mange barnehagebarn er i disse dager veldig spente på den nye skolehverdagen til høsten.

Grunnet Koronapandemien har det ikke vært mulig å besøke skolen før nå, men endelig kan vi invitere barna.

Alle de nye 1.trinnselevene skal få komme på et bli-kjent -besøk før sommeren. 

 

Toso skole:

Tirsdag 9. juni eller onsdag 10.juni. Begge dagene kl 16.45 – 17.45. (oppmøte lille skolegård)

Bergerbakken skole

Mandag 8.juni eller tirsdag 9.juni. Begge dagene kl. 16.45-17.45. (oppmøte inngangen fløy F)

 

 

Det blir blant annet besøk i klasserommet og på SFO. Lek i uteområdet og utedeling av en velkomstbok og infohefte.

Hvert barn kan bare ta med seg en foresatt. Dette er etter utdanningsdirektorates veileder.

 

VELKOMMEN !

Her kan du lese mer om skolekretsene i Jevnaker: Skolekretser

 

 

Barn leker på Bergerbakken skole