Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Åpner teststasjon for Korona på Ringerike sykehus

De tre kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole går sammen om en felles teststasjon for Koronasmitte. Teststasjonen åpner mandag kveld og ligger på parkeringsplassen utenfor Legevakta på Ringerike sykehus. Tilbudet er ikke åpent for publikum, men tar imot henvisninger fra distriktets legekontorer.

Testkontoret bemannes av Røde Kors og pasientene som skal dit for testing får henvisning fra lege. Teststasjonen er ikke et sted man bare kan møte opp. – Vi gjør dette for å frigjøre tid for fastlegene våre,  i tillegg reduserer vi risikoen for at leger og ansatte på legekontorene blir utsatt for smitte, forteller kommuneoverlege i Jevnaker, Marthe Ottersen Bergli.

Testing strammes inn
Det er nå strammet inn på reglene for hvem som skal testes for Koronasmitte. I følge Folkehelseinstituttet skal kun visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer testes for virus. Rådene er under oppdatering, men enn så lenge gjelder disse fra 13.mars.

Kriteriene er:

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse.
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon.
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon.
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er bekreftet.
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer


Eget helsekontor i regionen
Ringerike, Hole og Jevnaker oppretter også et eget helsekontor som er felles for de tre kommunene. Kontoret blir i lokalene til Helsestasjonen i Hønefoss, rett ved Ringerike videregående skole. Kontoret skal bistå i håndtering av prøvesvar, oppfølging av smittede og gjøre smitteoppsporing. Dette gjør at vi lokalt vet hvor vi er i epidimien og får en god oversikt over situasjonen i regionen.

Befolkningen har et stort informasjonsbehov som vi ikke klarer å ivareta hver for oss. Det blir for mye trykk på de enkelte tjenestene i primærhelsetjenesten. Disse skal opprettholde ordinær drift og sikre at alvorlig syke får sine helsetjenester tross korona-epidemien. Dette kontoret vil ha spesifikk kompetanse på koronasmitte og den alvorlig situasjonen vi står i, sier kommuneoverlegen som legger vekt på at dette sikre en god oversikt over Korona-situasjonen i hele regionen.

Kontoret betjener også en interkommunal korona-telefon som er åpen for publikum. Telefonnummeret dit er: 94 14 07 07 og den besvarer henvendelser fra klokka 08-20.

Korona-testing: Hva skal du gjøre?

 1. Du kontakter din fastlege for konsultasjon.
 2. Fastlegen henviser deg videre til testing
 3. Du tildeles en tid for testing på testsenteret
 4. Du møter opp på testsenteret til avtalt tid.

Det understrekes at man ikke skal møte opp på teststasjonen uten henvisning fra lege

Hvordan komme seg til teststasjonen?

 • Kjør egen bil
 • Man skal ikke reise kollektivt  
 • Man skal ikke ta taxi