Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Korona: Hva gjelder i Jevnaker nå?

Jevnaker kommune ligger nå i randsonen av en større nasjonal nedstenging som følge av den ekstraordinære smittesituasjonen med utgangspunkt i Nordre Follo. Vi er akkurat nå i en viktig fase hvor ting kan endre seg raskt. Kommunen ønsker derfor å være tydelige overfor både våre innbyggere, og tilreisende til kommunen vår.

Ordfører Morten LaftonOrdfører Morten Lafton understreker alvoret i situasjonen:

-Kommuner rundt oss må nå stenge ned som følge av utbruddene av det muterte korona-viruset. Vår kommune har i øyeblikket god kontroll på smittesituasjonen, ikke minst på grunn av at innbyggerne våre tar dette på alvor og overholder smittevernreglene. Samtidig er vi beredt til å slå raskt ned på alle typer aktivitet og handlinger som kan bidra til å øke risikoen for nye smittetilfeller i Jevnaker, slår ordføreren fast.

Les tiltakene for kommuner i nivå 5
Gjelder Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 

Les tiltakene for kommuner i nivå 4
Gjelder Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvedt

 

Ikke tiden for å gjennomføre aktiviteter og arrangementer

Jevnaker kommune anbefaler at det ikke gjennomføres noen form for arrangementer i perioden vi er inne i. Dette gjelder også om alle deltakere er innbyggere i kommunen.

Arrangementer som var planlagt gjennomført i for eksempel Lunner kommune, eller andre kommuner omfattet av nasjonale vedtak, kan ikke under noen omstendighet flyttes til Jevnaker.

Videre er det ikke akseptert at det inviteres inn deltakere til aktiviteter og arrangementer fra kommuner omfattet av nasjonale vedtak.
PS! Ordinære faste fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år omfattes ikke av dette. Barn og unge under 20 år fra kommuner omfattet av nasjonale vedtak kan altså møte opp på sine faste fritidsaktiviteter i Jevnaker, men ikke voksne.

Er dere i tvil ber vi dere kontakte kultursjefen, som kan vurdere spørsmålet deres i samråd med kommuneoverlegen.

Svippturer uønsket

Om for eksempel treningstilbudene i egen kommune er stengt, kan det være fristende å «svippe over grensa» for å få trent i en kommune med åpne treningssentre, slik som hos oss i Jevnaker.

Dette aksepteres ikke. Om det registreres tilfeller av «treningsturisme» i Jevnaker, vil kommunen vurdere å stenge ned tilbudet på kort varsel.

Samtidig anmoder vi innbyggerne om å ikke reise inn i kommuner som er omfattet av de nasjonale tiltakene i nivå 4 og 5. Dette inkluderer bl.a. Lunner, Nittedal, Oslo, Bærum, Asker og Drammen

Hytteturisme – hvilke regler gjelder?

For tilreisende som har hytte i Jevnaker:

  • Reiser til hytta vurderes av myndighetene som «ikke nødvendig reise». Personer bosatt i kommuner omfattet av nasjonal nedstenging har derfor ikke anledning til å dra på hytta si i Jevnaker kommune.

For innbyggere som har hytte i annen kommune:

  • Innbyggere med hytte i andre kommuner kan reise på hytta, all den tid hytta ikke ligger i en kommune omfattet av nasjonal nedstenging, eller i en kommune med vedtatte lokale forskrifter som forhindrer hyttebesøk. Sjekk dette med kommunen hytta ligger i, om det er tvil.

Krav om tilrettelagt for hjemmekontor for jobbpendlere

Innbyggere i Jevnaker som har jobbsted i Oslo eller en av de øvrige berørte kommuner, har krav på at arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor. Vi ber innbyggere i Jevnaker om å følge dette opp overfor sin arbeidsgiver. Dette gjelder ikke for yrker hvor det er nødvendig å være til stede, som for eksempel helsepersonell. 

Videregående skoler

Cirka halvparten av våre videregående elever går på Hadeland Videregående Skole. Skolen drives på rødt nivå, i første omgang ut uke 4. Dette innebærer en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Vi ber dere holde dere orientert på skolens hjemmesider.

Undervisning ved våre to videregående skoler i Hønefoss foregår som normalt.

 


 

Hold deg oppdatert på hva som gjelder i Jevnaker, smittestatus og vaksinasjonsstatus på www.jevnaker.kommune.no/korona