Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Koronaregler - Hva gjelder nå?

Lettelser for barn og unge, konkurranser og arrangementer

Regjeringen bestemte 19. februar å i hovedsak videreføre i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Men det er lettelser for bl.a. barn og unge og kulturarrangører.

Her forklarer vi hvordan dette påvirker oss her på Jevnaker. Du får også noen gode råd som er viktige å huske i vinterferien, enten du er hjemme eller på tur,

Les hele saken fra regjeringen her

 

IDRETTSARRANGEMENTER FOR BARN OG UNGE

Deltakelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for barn og unge. Konkurranser er også en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver idrett. Nå åpnes det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge.

Det er lov å samle inntil 50 deltakere innendørs, eller 200 utendørs.
(Dette inkluderer både deltakere, trenere, funksjonærer, publikum m.m.)

 

Idretter med nærkontakt

(Gjelder for eksempel håndball og fotball).

REGEL: Alle som deltar i konkurransen må være bosatt i samme kommune.

Hva dette betyr:

 • Man kan spille treningskamper/vennskapskamper lagene imellom, innenfor samme klubb.
 • Lag sammensatt av spillere fra flere kommuner kan også delta i konkurranser, gitt at smittevernregler i spillernes hjemkommuner åpner for dette (gjelder typisk håndball- eller fotballag i høyere aldersklasser)

 

Idrett uten nærkontakt

(Gjelder for eksempel ski, skøyter, bordtennis, motorsport)

REGEL: Alle i konkurransen må være innenfor samme idrettskrets/region.

Hva dette betyr:

 • Det kan arrangeres konkurranser, renn, løp etc. hvor lag innenfor kretsen/regionen til den enkelte idrettsgrenen kan inviteres inn.
 • Eventuelle lokale vedtak og smittevernregler i kommunene som omfattes må selvsagt følges 

Trening 

Trening i andre kommuner (barn og unge)

Trening i andre kommuner er fortsatt OK, så lenge smittevernregler i vertskommunen tillater det, og vertsklubb åpner opp for det.

Trening for voksne

Det er fortsatt ikke anbefalt at voksne trener innendørs (untatt i treningsstudio). Hall og gymsaler holdes dermed fremdeles stengt for voksenaktivitet.

Trenings utendørs kan gjennomføres som tidligere, etter gjeldende smittevernregler.

 

ARRANGEMENTER

Større muligheter for innendørs arrangement

NY REGEL: Det er tillatt med inntil 100 gjester på tilviste* plasser.
*Publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet.

Hva dette betyr:

Når kravet til fastmonterte bortfaller for arrangementer med inntil 100 deltakere, kan det i langt større grad gjennomføres innendørs arrangementer på kulturarenaer i Jevnaker

(Det er fortsatt krav om fastmonterte seter ved kapasitet mellom 100 og 200).

Fortsatt «innenfor kommunen» som gjelder

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Gudstjenester

Antall som kan delta i begravelser økes fra 50 til 100 personer.
Dermed er det selve kirkerommet som i større grad setter grenser for hvor mange som faktisk kan delta, i henhold til smittevernregler.

Alkoholservering ved arrangementer

Det er nå tillatt å skjenke alkohol på arrangementer på lik linje med serveringssteder. Det kan kun serveres alkohol i forbindelse med matservering.

 

Medlemsmøter i foreninger

Møter i frivillig sektor regnes som arrangementer, med de samme krav som gjelder for disse.

Hva dette betyr:
Idrettslag, foreninger, møter i politiske partier etc. kan gjennomføres i henhold til regler for arrangement

 

 

Nytt tidspunkt for nasjonal skjenkestopp

Nasjonal skjenkestopp er nå kl. 22:00 hver dag (tidligere 24:00).

Bakgrunnen er den usikre smittesituasjonen. Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere mobilitet og kontakt mellom mennesker.

 

VIKTIG Å HUSKE FØR VINTERFERIEN:

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Les hele saken fra regjeringen her