Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Koronasituasjonen – Hva gjør skolene og barnehagene?

Illustrasjon: FolkehelseinstituttetMed både elever og ansatte i karantene er Jevnakerskolen nå preget av smittesituasjonen i kommunen.

Som følge av situasjonen er det iverksatt følgende tiltak

  • Trinnene holdes adskilt.
  • Personalet er også fordelt trinnvis, og kan ikke være på andre trinn enn sitt eget. Det samme gjelder vikarer.
  • Ved høyt fravær blant de ansatte settes det inn vikarer så langt det er mulig.
  • Ved høyt fravær blant personalet og utfordringer med å skaffe vikarer, kan det innebære at læringstrykket blir noe lavere eller at enkelte trinn tilbys hjemmeskole. Da vil foresatte motta en melding fra skolen som beskriver årsak og alternativt tilbud. Det er viktig fos oss at elevene opplever en trygg og god skolehverdag.

Både skoler og barnehager har skjerpet fokus på de grunnleggende smitteverntiltak som bl.a. håndvask, kontinuerlig vasking av pulter og kontaktflater og å holde avstand. Renholdsavdelingen har også iverksatt ekstra forebyggende renholdsrutiner.

Vår viktigste fokus er at alle barn og unge i Jevnaker skal oppleve en trygg og god hverdag i skole og barnehage.

Spørsmål om Korona?
Ring Koronatelefonen: 948 13 228
eller send e-post: korona@jevnaker.kommune.no