Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bli meddommer!

- spennende innblikk i rettssystemet.

Bildet viser Ida Bråthen Edvardsen utenfor Tingretten i Hønefoss

– Det er jo spennende da, du får et helt annet bilde av verden enn det du leser i avisen, sier Ida Bråthen Edvardsen. De siste fire årene har hun vært meddommer.  I begynnelsen var det litt skummelt, men etter hvert får man erfaringen. Jeg er klar for fire nye år.


Av Anette Skafjeld

I Ringerike Tingrett i Hønefoss er det mange rettssaler. Ida Bråthen Edvardsen går selvsikkert inn i rettsal 1. Her har hun vært et par ganger de siste årene. 31-åringen har blitt kalt inn som meddommer fem ganger.

– Det har vært en stor rettsak. Den gikk over fire dager og var et drapsforsøk. De andre sakene har blant annet vært butikktyveri, trusler mot offentlig tjenestemann og kjøring i ruspåvirket tilstand. Det har egentlig vært alt mulig som man leser om i lokalavisen - og mer til, forteller Ida.


Stort behov

Dersom man blir tiltalt for å bryte loven skal man i prinsippet dømmes av sine likemenn og nettopp derfor er ordningen med meddommere viktig. Som garanti for rettssikkerheten kan innbyggere uttrykke sin mening om hva som er rett og galt, ved å dømme i straffesaker. Hvert fjerde år jobber kommuner over hele landet for å skaffe nok personer til å fylle rollen som meddommer. I Jevnaker trengs det rundt 30 personer til Borgarting lagmannsrett og Ringerike tingrett i tillegg til jordskiftemeddommere og skjønnsmenn for perioden 2021-2025.

– Heldigvis tar mange meddommere gjenvalg, sier Kari Véien Denné, førstekonsulent i Ringerike kommune. – Men, vi trenger de litt yngre. Så jeg håper mange i alderen 21 til 40 år melder sin interesse i år. Vi trenger både menn og kvinner, og ikke minst ønsker vi oss flere med minoritetsbakgrunn. Meddommerne skal speile samfunnet vårt.

De som melder seg må være mellom 21 og 70 år, norske statsborgere, snakke og forstå norsk og du kan ikke være tidligere straffedømt. Kari Véien Denné presiserer at det ikke stilles krav til høyere utdanning eller yrkeserfaring.

– Det er helt vanlige mennesker som er meddommere. Meddommere er der for å bruke sunn fornuft, ikke bare jussen. Som meddommer stiller på lik linje med fagdommerne.


Bildet viser to personer inne i en rettsal i Tingretten i Hønefoss

Trenger deg: Meddommere er vanlige folk! Nå trenger vi deg! Det forteller Kari Véien Denné, i Ringerike kommune (t.v) og Ida Bråthen Edvardsen. (Foto: Anette Skafjeld)

 

En helt vanlig samfunnsborger

– I den første rettsaken våget jeg ikke å stille spørsmål i salen hvis det var ting som jeg var usikker på, men nå er jeg mye tryggere. Nå tør jeg å spørre om ting jeg mener er uklart, og jeg opplever at det er lurt å være litt nysgjerrig. Ida Bråthen Edvardsen forteller at hun er positivt overrasket over atmosfæren i en rettsal.–  Det er fine folk som jobber der og jeg opplever at det er god atmosfære som er preget av respekt for hverandre og at man er høflige enten det gjelder den tiltalte, advokater eller meddommere.

Ida er ikke i tvil, hun anbefaler andre til å prøve. – Det er veldig interessant. Jeg har lært mye om samfunnet vårt. Og det er viktig at folk forstår at vi er helt vanlige mennesker som er meddommere. Man må verken ha høy utdanning, juridisk bakgrunn eller andre forkunnskaper om rettssystemet. Du må bare være en helt vanlig samfunnsborger!

 

LES MER om ordningen her:https://www.domstol.no/

Jevnaker kommune trenger flere nye meddommere for perioden 2021-2025. Er det deg vi leter etter? 

Meld din interesse på denne siden innen 1.mars: Oppnevning av meddommer,lagrettmedlemmer, skjønnsmenn og medlem av forliksråd 

Kommunestyret i Jevnaker godkjenner lista med meddommere i sitt møte den 25.juni.