Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Miljøprisen til Lizas småbruk

Tirsdag 5. januar ble Lizas Småbruk tildelt Jevnaker kommunes årlige miljøpris. Prisen tildeles den som har gjort en spesiell innsats for miljøet og har gir inspirasjon for andre.

Det er kommunestyret som på tampen av 2020 besluttet å gi prisen til Lizas småbruk, i konkurranse med hele 9 andre nominerte aktører. Ordfører Morten Lafton overrasket dem på tunet med blomster, HG-fat, diplom og 10 000 kroner.

Stor overraskelse

Liza selv forteller at hun ble overrasket da ordføreren stod på døren.
 - Lennert (ektemann og forretningspartner) sa bare det var viktig å sette på kaffen til klokka 10 presis, men dette visste jeg ingenting om, forteller en lattermild og glad Liza.

Matkultur, festival og innovasjon

I begrunnelsen står det at småbruket pekte seg ut i valget mellom mange gode kandidater. I tillegg til å produsere lokal mat og arrangere ukentlige kurs i lokal matproduksjon tok vinneren initiativet til å arrangere en egen matfestival i Jevnaker i 2019. Matfestivalen «Høy på Landet» ble avholdt på Thorbjørnrud Hotell der de fleste av lokale matprodusenter ble invitert til å være med. Festivalen ble ikke arrangert i 2020 grunnet Covid-19- pandemien, men småbruket har hatt stor pågang på kurs med folk fra hele landet, og planleggingen av festival i 2021 er i full gang.

Dette mener kommunen var et viktig tiltak for å styrke omdømmet til Jevnaker og bygge opp under den opplevelsesbaserte næringen. Kommunen mener også at småbruket bidrar til et godt grunnlag for regionens og Jevnakers utvikling mot å bli et nasjonalt viktig område for mat og matkultur.

Godt eksempel for andre

Ordfører i Jevnaker, Morten Lafton, forteller at prisen er til for å kaste lys på de som bidrar til bedre miljø i kommunen.

-Jevnaker kommune er en miljøvennlig kommune, og det er mange aktører i Jevnaker som er med på å bidra til dette. Flere er med å satse på tiltak som betyr noe for miljøet og gir inspirasjon for andre. Hensikten med prisen er derfor å gi en særskilt oppmerksomhet til en person, organisasjon, forening eller bedrift i Jevnaker som gjennom sin miljøinnsats fremstår som et godt eksempel for andre, forteller ordføreren.

Jevnaker kommune gratulerer!

Nysjerrig på Lizas småbruk? Her finner du hjemmesiden deres