Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

NAV om økonomisikring under krisen

NAV Jevnaker har siden uke 11 mottatt ca 350 søknader om dagpenger under permittering. Den totale ledigheten i kommunen utgjør i dag 10,2 % av arbeidsstyrken.

Gunn-Marit Flatseth fotografert i publikumsmottaket ved NAV Jevnaker

 

Tallene har aldri vært høyere og synliggjør hvor mange som er i en svært vanskelig situasjon. Det er både enkeltmenneskene og næringslivet vårt som er rammet. I tillegg til at ansatte som er permittert registrerer seg og søker dagpenger, varsler bedrifter om permitteringer og selvstendig næringsdrivende henvender seg for råd, dette forteller dette forteller Gunn-Marit Flathset, leder for NAV Jevnaker. 

Det er overnatting og serveringsnæringen som har de fleste permitterte i vår kommune, hele 40% av de permitterte jobber i denne næringen.

Både bedrifter og ansatte trenger støtte og veiledning i denne uvante situasjonen. NAV Jevnaker har så langt tatt unna sakene som er kommet inn og er opptatt av å svare ut de henvendelsene som kommer så raskt som mulig, samtidig bes det om forståelse for at det tar noe tid. 

Den beste informasjonen finnes på Nav.no både for den enkelte, men også for arbeidsgivere. Det veiledes også pr. telefon.  Det er opprettet to lokale telefoner som man kan ringe dersom man trenger hjelp som man ikke finner svar på NAV.NO eller trenger hjelp til å søke økonomisk sosialhjelp. Mer informasjon og hvordan du kan komme i kontakt med NAV finnes på kommunens hjemmeside Hvordan komme i kontakt med NAV kontoret

Mange små og mellomstore bedrifter har mange spørsmål. Nav har et etablert samarbeid med kommunen og deltar i et felles samarbeid med Ringerike og Hole rundt krisestab for næringslivet. Det finnes mer informasjon om dette på kommunens hjemmeside Infoside for lokalt næringsliv

 

Pengene kommer

Mange er opptatt av når de vil få utbetalt dagpenger. Med så mange søknader tar det selvfølgelig tid å få disse behandlet. Det er nå laget en ordning for forskudd på dagpenger. De som ber om forskudd innen 3. april får penger på konto innen 8. april (altså onsdag i påskeuken) Det kan søkes om forskudd på Forskudd dagpenger

 For frilansere, selvstendig næringsdrivende og lærlinger er ennå ikke alt på plass og de kan komme i behov av å søke økonomisk sosialhjelp. Det finnes mer informasjon om dette på NAV.no. Det forventes en økning i  søknader om økonomisk sosialhjelp, men så langt har det ikke kommet særlig flere søknader som følge av den situasjonen vi står i.

 

NAV forbereder seg på et enda større trykk

Inntektssikring er hovedfokus hos NAV nå-  neste fase er å imøtekomme etterspørsel etter arbeidskraft. Mange bedrifter trenger folk i ulike jobber i en periode fremover.  De som er permittert og har søkt om dagpenger – er en arbeidskraftressurs som det er viktig at blir formidlet til arbeidsgivere med ledige stillinger.  Det er derfor særlig viktig at de permitterte registrerer CV-opplysninger hos NAV.

På arbeidsplassen.no  kan arbeidsgivere legge ut ledige stillinger og søke etter kandidater, helt ned på region og kommune. Permitterte kan legge inn CV slik at arbeidsgiver finner dem.