Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ny forskrift for å forebygge smitte

- innstramminger gjelder fra 10.november til og med den 9.desember

Smittetrenden i Jevnaker og nærheten til Osloregionen gjør det nødvendig å innføre ekstra tiltak for å begrense koronasmitten. For å ivareta og beskytte risikogruppene og føre-var prinsippet tilsier at det er behov for å iverksette tiltak for å beskytte risikogruppene. Tiltakene tar utgangspunkt i det Staten og Fylkesmannen har kommunisert av forventninger til kommuner i felles bo- og arbeidsmarked med Oslo og omkringliggende kommuner, og kommuner som har høye smittetall. Det innføres derfor en forskrift om forebygging av Covid-smitte i Jevnaker kommune. Dette kommer altså i tillegg til nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Forskriften er fastsatt av formannskapet i Jevnaker kommune 10 november 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

Her er de store linjene - les detaljene lenger ned på siden:

  • Unngå kollektivtrafikk
  • Forbud mot offentlige arrangementer innendørs med mer enn 50 deltakere uten fastmonterte sitteplasser.
  • Det er forbud mot mer enn 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
  • Skjenkestopp klokka 22.00
  • Påbud om munnbind på alle offentlige steder, der en meters avstand ikke kan overholdes.
  • Påbud om stans i breddeidretten for voksne i 30 dager
  • Påbud om stans i breddeidretten for barn og unge under 20 år i 14 dager
  • Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke.
  • Treningssenter uten fysisk bemanning stenges
  • Oppfordres til hjemmekontor

Forskriften trer i kraft fra i dag den 10.november og gjelder fram til og med 9.desember.

 

Hva betyr dette for meg i praksis?

Kan jeg ikke ta buss til jobben?
Jo, det kan du men da må du huske på nasjonale regler og retningslinjer om smittevern. Bruk munnbind både i taxi og på kollektivtransport. Husk at påbudet ikke gjelder barn under 12 år, skoleskyss i barne- og ungdomsskolen, eller personer som av andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kan vi ikke avholde festen for svigerfar som fyller 80 år?
Jo, dersom dere er færre enn 10 personer. Det er forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes. Det er unntak for etablerte kohorter for barn i barnehage og skole. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander. Eksempelvis barn med skilte foreldre.

Jammen, vi har leid lokale til festen?
Det er forbud mot mer enn 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. Ved begravelser kan antallet deltakere ikke overstige 50.

Offentlige arrangement: Det er forbud mot offentlige arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fastmonterte seteplasser.

Kan jeg ikke ta med svigerfar og spandere en øl på Corner'n heller?
Det blir skjenkestopp klokka 22.00 så da må du gå ut før det. Utover dette kan serverings- og skjenkestedene i Jevnaker kommune holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet.  Serverings- og skjenkesteder skal følge nasjonale retningslinjer. 
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha system for registrering av kontaktopplysninger.

Det er ofte mye folk på Hadeland Glassverk og Kistefos. Kan jeg gå dit?
Det bestemmer du selv, men det er påbudt med munnbind på alle offentlige steder der du ikke kan overholde 1-metersregelen. Det gjelder også museer, spisesteder, butikken og lignende.

Kan ikke datteren min gå på håndballtrening! Hva med speider'n da?
Det er påbud om stans i breddeidrett, kor og korps for barn og unge under 20 år i 14 dager fra og med 10.11.2020. Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke i 30 dager fra forskriftenes iverksettelse. Vi oppfordrer alle andre grupper som 4H, speideren og andre lag eller foreninger om å ta sitt ansvar og passe på at smittevernreglene overholdes. Er du i tvil om dere klarer dette - så er du ikke i tvil! Da blir det ikke møter eller samlinger.

Hvorfor stenger dere treningsstudio? Jeg kan passe på å trene når det ikke er så mange andre der.
Et treningssenter som ikke har fysisk bemanning til stede kan ikke sikre at smittevernreglene holdes. De må derfor stenges.

Jeg kommer til å legge på meg, når jeg ikke får beveget på meg! Hva skal jeg gjøre med sommerkroppen 2021? Vi oppfordrer til egentrening. Ta en løpetur i marka, gå opp til Pershusfjellet og nyt utsikten! Ta med termos! Kanskje du og datteren din kan finne fram hoppetauet? Har dere pakket inn trampolinen i hagen eller kan dere teste formen på den? Vi oppfordrer til bevegelse og aktivitet, men ikke i organiserte grupper.

Jeg orker ikke mer hjemmekontor! Hvorfor oppfordrer dere til det?
Inntil videre skal arbeidsgivere i Jevnaker kommune tilrettelegge for at ansatte bosatt i Oslo og nabokommuner jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
Det oppfordres til at bosatte i Jevnaker unngår jobbreiser der hvor arbeidsgiver har tilrettelagt for hjemmekontor. Arbeidet må organiseres slik at man i så stor grad som mulig unngår å belaste kollektivtransport.

 

Forskriften i sin helhet finner du her: FORSKRIFT JEVNAKER COVID-19

bildet viser to personer som holder en plakat med teksten Covid-19 på

(Foto: Cottonbro/Pexels.com)