Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ny kommunalsjef for Oppvekst og kultur

Jevnaker kommune har tilsatt Anette Juul Pedersen (51) som kommunalsjef for Oppvekst og kultur. Hun tiltrer stillingen 1. februar 2021. Juul Pedersen er bosatt i Jevnaker og kommer fra stillingen som enhetsleder i Nittedal kommune, hvor hun har ansvar for 27 barnehager og er leder for ressursteam for førskolebarn.

 

Det kom 14 søknader til stillingen, hvorav sju var til
førstegangsintervju. Bildet viser Anette Juul PedersenTre gikk videre i prosessen, og Juul Pedersen fikk til sist tilbud om stillingen og har takket ja.

Bakgrunn

Hun startet sitt utdanningsløp som førskolelærer, før hun tok videreutdanning for å kunne arbeide
i skolen. Hun har fornyet sin kunnskap jevnlig på 2000-tallet, gjennom utdanning innen ledelse
og utviklingsarbeid, forsterket med Master i barnehagepedagogikk, etterfulgt av utdanning
innen veiledning og coaching.
I 2017/2018 studerte hun Barnehagejus, i 2018/2019 lederprogram på masternivå i emnet «Samhandlende lederskap for tjenesten til utsatte barn og familier», og sist 2019/2020 Executive Master of Management i Arbeidsrett og arbeidsliv.

– Det er et imponerende og viktig utdanningsløp Anette har fulgt gjennom årene. Hennes omfattende kunnskap, særlig innen ledelse og arbeidsgiverkompetanse, har vært viktig i valget av ny kommunalsjef, sier rådmann Erling Kristiansen.
Hun har også jobbet som konsulent i en periode for Rambøll Management Consulting, og noen av dere kjenner henne kanskje fra rollen som leder i Bergerbakken barnehage.

Enhetsleder i Nittedal 

Hun har også i en periode hatt ansvar for forebyggende tjenester og ressursteam i deler av Oppvekst og utdanningssektoren i Nittedal kommune. Hun har vært sterkt involvert i arbeidet med tverrfaglige tjenesteforløp i oppvekstsektoren og har lang fartstid fra arbeid med barn og unge, både med og uten utfordringer i oppvekstårene.

Juul Pedersen er hyppig å se med joggeskoa på, er samfunnsengasjert, og da særlig innenfor sosiale og pedagogiske områder.

Vi ser fram til å ønske henne velkommen den 1.februar neste år.