Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nye anbefalinger

- fra kommuneoverlegen

De siste dagene har vi opplevd en økende smitte av Covid-19 i Jevnaker. 14 personer er bekreftet smittet og rundt 110 personer er i karantene. Kommuneoverlegen forventer flere positive prøvesvar de nærmeste dagene og for å begrense smittespredning kommer hun nå med nye anbefalinger til innbyggerne i Jevnaker. Anbefalingene gjelder i første omgang i 14 dager, fram til 10.november. – Vi har et høyt smittetall i den lille kommunen vår og for å unngå videre smitte kommer vi nå med skjerpende anbefalinger for de neste 14 dagene, forteller kommuneoverlege Marthe Amanda Ottersen Bergli.

 

ANBEFALINGENE:

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter neste 14 dager.
  • Bruk munnbind ved alle kollektivreiser og drosjetransport.  Unntaket er skoletransport for elever ved barn- og ungdomsskoler.
  • Bruk munnbind innendørs på offentlig sted (eks. butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Anbefalingen gjelder ikke barn under seks år.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for seg selv og for fellesskapet i denne perioden. Målet er å redusere smitten. – Det som er viktig er blant annet å redusere spredning fra personer som ennå ikke er satt i karantene eller som ikke vet at de er syke. Det vil hjelpe å holde mer avstand, i tillegg til å være sammen med færre mennesker, presiserer kommuneoverlegen.

 

Risikogrupper

Det er ingen påvist smitte på noen av institusjonene våre i Jevnaker. Det er iverksatt innstramminger og ekstra smittevern for blant annet å sikre barn og unge i barnehager og skoler, og ikke minst våre eldre på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, JORS. Pårørende som skal besøke sine nærmeste på JORS må ha på munnbind. Utover dette ber vi alle være litt ekstra oppmerksom på risikoutsatte grupper.
– Det er jo de som kan oppleve de største konsekvensene ved en eventuell smitte, sier brann- og beredskapsleder, Tonny Jensen. – Du vet jo ikke noe om bakgrunnen eller situasjonen til de du møter for eksempel på butikken. Kanskje det er noen som er i en risikogruppe. Vis hensyn til både eldre og andre. Hold avstand, ikke press deg fram, men vis heller tilbakeholdenhet. Vi må hjelpe hverandre, oppfordrer han.

I tråd med FHI sine anbefalinger for kommuner med økt smitte, oppfordrer kommuneoverlegen alle å unngå kollektivtransport om mulig, arbeidstakere bør høre om muligheten for hjemmekontor eller økt bruk av hjemmekontor, og ikke minst hold deg hjemme dersom du har forkjølelses- og influensalignende symptomer. 

 

en person med munnbind

Anbefaler munnbind: kommuneoverlegen anbefaler munnbind dersom du ikke klarer å overholde 1 meters avstand. (foto: Anna Shvets)

 

Har du spørsmål om Covid-19?
Send en e-post: korona@jevnaker.kommune.no eller
ring Koronatelefonen: 948 13 228