Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nye nasjonale tiltak mot korona - også i Jevnaker

Jevnaker kommune forholder seg til de nye nasjonale tiltakene mot koronasmitte gjeldende fra 4. januar.

Dette er besluttet av kommunens kriseledelse i dag. 

«Jevnakers befolkning har vært lojale til både forskrifter og anbefalinger – slik at vi per i dag ikke ser det nødvendig å iverksette ytterligere pålegg enn det som er de nasjonale føringer.», forteller ordfører Morten Lafton.

Her finner du de nye nasjonale koronatiltakene som gjelder fra 4. januar

Lokale beslutninger for Jevnaker kommune

Som følge av de nasjonale tiltakene har kommunen i dag besluttet at følgende gjelder for perioden 04. januar - 18. januar:

 • Jevnaker ungdomsskole drives i rødt nivå. Les hva dette innebærer
 • Barneskolene og barnehagene drives i forsterket gult nivå.
 • Vi oppfordrer sterkt om at alle bruker munnbind på butikker og steder hvor folk samles, og hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand
 • Vi oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av hjemmekontor
 • Kulturskolen utsetter skolestart til etter 18. januar
 • Ungdomskaféen utsetter åpning til etter 18. januar
 • Frivilligsentralen holdes stengt til etter 18. januar
 • Dagsentertilbudet for brukere opprettholdes som normalt, men vi oppfordrer til å ikke gjennomføre besøk. Dersom besøk ønskes gjennomført må dette avtales med avdelingen minst 24 timer i forkant av besøket.  
 • Egne besøksregler gjelder for besøkende til beboere i livets sluttfase. Kontakt avdelingen.
 • Jevnakerhallen og våre tre gymsaler stenges for aktivitet til etter 18. januar. Beslutningen er fattet i samråd med kommunens idrettssektor.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Lokal anbefaling - besøk i sykehjem
For å beskytte våre mest sårbare innbyggere har vi en oppfordring til pårørende til beboere på sykehjemmet. De av pårørende som har hatt sosial omgang i jul og nyttår oppfordres til å vente i 10 dager med å besøke sine på sykehjemmet.